„Opowiem Ci moja historię” Posted in: Blog

Ludzie w sposób naturalny układają wydarzenia jako opowieści (Hall 2001, za: Kończak, 2017). Stąd jedną z form prezentowania informacji jest tworzenie oraz opowiadanie historii (Janiak, 2019), które dodają atrakcyjności przekazowi. Choć nie każdy ma talent do snucia ciekawych opowieści, to niemal codziennie opowiadamy sobie różne historie na różne tematy. Opowiadanie historii znane jest w literaturze jako storytelling.

Korzyści z opowiadania historii jest dużo, zarówno dla nadawcy jak też dla odbiorcy komunikatu. Nadawca efektywniej przekazuje swoje myśli, ma możliwość wyróżnienia się wśród interlokutorów. Opowiedziana historia oddziałuje i pobudza uwagę słuchacza. Można skomplikowane treści przekazać w prostej historii – fabularyzacja przekazu może uczynić go bardziej zrozumiałym (Janiak, 2019).

Opowiadający i jego umiejętności komunikacyjne nie są tutaj bez znaczenia. Liczy się nie tylko tembr głosu i sposób mówienia. Historia powinna mieć nie tylko postaci, fabułę, wnioski, ale i początek, rozwinięcie oraz zakończenie, najlepiej w postaci puenty. Nie można zapomnieć o nawiązaniu do kontekstu opowieści. Opowiadania historii to zatem sztuka – o tym, jak mówić, aby nas słuchano opowiadają: Treasure (TED), a także Profesor J. Bralczyk (Bralczyk).

Opowiadanie historii wizualizuje informacje, dzięki czemu narracja umożliwia lepsze zrozumienie przekazywanych (nawet tych najtrudniejszych) treści. Z tego też względu storytelling używany jest w edukacji, zwłaszcza że treść ma szansę zostać dłużej w pamięci słuchacza, pobudza jego zainteresowanie i wyobraźnię. Jako przykład można przytoczyć nagranie Jakuba Hudský (2017a) pt. „Historia pewnej spółki komandytowej”. Historia  ta została opowiedziana (zaśpiewana) podczas zajęć ze studentami z prawa handlowego. Ten sam autor (2017b) historię o umowie leasingu opowiedział śpiewająco podczas konferencji naukowej.

O storytellingu usłyszeć można i w nauce. Storytelling to też metodologia badawcza, która staje się coraz bardziej popularna w nauce (Jemielniak, 2012). Treści z opowieści mogą posłużyć jako materiał badawczy, którego analiza może być naukowo cenna (więcej o podejściu narracyjnym w badaniach naukowym w innym wpisie).

Storytelling można go wykorzystać także i w sprzedaży, marketingu (Surma, 2020). Sprawdza się w budowaniu marki pracodawcy czy pomaga podczas rekrutacji kandydatów. Z kolei podczas spotkań biznesowych życiowa opowieść może przemówić bardziej niż prezentacja i slajdy w niej zawarte.

Storytelling został wykorzystany przez niektóre organizacje. Przykłady używania storytellingu przez firmy to:

  1. Google Search: Reunion: https://www.youtube.com/watch?v=gHGDN9-oFJE
  2. Heineken – The Candidate: https://www.youtube.com/watch?v=a9JLJ4cm3W8
  3. Allegro: https://www.youtube.com/watch?v=tU5Rnd-HM6A

Podsumowując można stwierdzić, że wiele racji jest w dobrej narracji!

Bibliografia

Opracowała: Lena Grzesiak

« Sztuczna inteligencja tworząca obrazy – odbiór społeczny w kontekście biznesu
Ludzie Zarządzania – Quiz »