Ludzie Zarządzania – Quiz Posted in: Blog

Sprawdź, czy zdobędziesz maksymalną liczbę punktów! Powodzenia! Pytanie 1. Opisywał organizację poprzez pryzmat metafor: Gareth Morgan Adam Smith George A. Akerlof Pytanie 2. Zajmował się m.in. zagadnieniem tworzenia sensu w organizacjach: Karl E.Weick Edmund S. Phelps Paul Samuelson Pytanie 3. Pisał m.in. o tzw. dżungli w teorii organizacji/dżungli zarządzania: Harold Koontz Robert Solow Ricky W. Griffin Pytanie 4. Był związany z tzw. naukowym zarządzaniem, opowiadał się m.in. za używaniem bodźcowego systemu płac, według którego robotnik…

Czytaj dalej