Influencer marketing, czyli marketing rekomendacji w życiu marki Posted in: Blog

Czy przeglądając media społecznościowe zastanawiasz się and tym, jak ogromny wpływ na Twoje dalsze życie mają zawarte w nich przekazy, szczególnie te, które publikują na swoich profilach influencerzy?

Dla 70% odbiorców internetowych treści, to te tworzone przez influencerów są pierwszym źródłem informacji o produktach. Opinie, które tworzą influencerzy mają także niebagatelny wpływ przy podejmowaniu decyzji zakupowych konsumentów[1].

Wiele osób w tym miejscu z pewnością zaprzeczy, uważając, iż to co oglądają, czytają, czego doświadczają we mediach społecznościowych to wyłącznie chwila relaksu nie ważąca na ich dalszych decyzjach.

Tajemnica kryje się jednak w tym, iż najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z faktu, iż wszystko to co zobaczyliśmy, może przekładać się nie tylko na nasze decyzje zakupowe, ale również na sposób odbierania przez nas świata.

Według badania „Wpływ blogerów i wideoblogerów na internautów”, opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów w 2015 roku, 72% stałych odbiorców wskazało, że blogi i vlogi są dla nich źródłem informacji zakupowej, ważniejszym niż opinie znajomych czy rodziny. Z tego samego badania wynika, że blogerzy i vlogerzy nie tylko istotnie wpływają na informacje o produkcie i zainteresowanie nim, ale również na decyzje zakupowe internautów. 53% stałych odbiorców zadeklarowało, że kupili produkt pod wpływem blogerów lub vlogerów[2].

To między innymi właśnie dlatego działania z zakresu influencer marketingu stały się w ostatnich latach tak popularne i chętnie implementowane o strategii komunikacyjnych firm.

Wprowadzając do swojej strategii komunikacyjnej influencer marketing, warto przyjąć kryteria, które posłużą do dokonania optymalnego wyboru. Osoba taka powinna spełniać określone warunki.

Powinna być:

  1. Angażująca – ponieważ tylko wtedy będzie budowała potrzebę jak najczęstszego kontaktu z nią. Co więcej, rośnie również szansa, iż dla odbiorcy zupełnie naturalnym będzie to, iż chce się spotykać z influencerem w przestrzeni różnych platform komunikacyjnych.
  2. Aktywna – musi mieć stały kontakt z odbiorcami, budować z nimi niemal przyjacielskie relacje. Ta szczególna forma nawiązywania relacji one-to-one na poziomie influencer–odbiorca nosi znamiona komunikacji maksymalnie bezpośredniej, opartej na pełnej interakcji pomiędzy stronami.
  3. Autentyczna – decyduje to, w jaki sposób będzie odbierany influencer. Nieautentyczny przekaz influencera odbierany będzie jako działanie nachalne, a co za tym idzie mocno perswazyjne.
  4. Ekspertem – influencer tylko wtedy będzie miał szansę oddziaływać, kiedy będzie wiarygodny, jeśli chodzi o posiadaną przez niego wiedzę z zakresu tematu.
  5. Selektywna – rozpatrując współpracę z kolejnymi firmami, influencer powinien ocenić, w jaki sposób ta kooperacja wpisuje się w oczekiwania jego odbiorców i w jaki sposób pozwoli ona nie tylko budować jego własną markę[3].

Wykorzystanie influencer marketingu wymaga przede wszystkim umiejętnego wykorzystania narzędzi, które gwarantują firmie dostęp do ściśle wyselekcjonowanych influencerów na rynku, i co ważne, skupienia się na tych, którzy faktycznie mogą budować markę przy jego wykorzystaniu[4].

Oczywiście to zawsze przede wszystkim wiedza o kliencie jest kluczem do sukcesu marek, jednak w obliczu dynamiki zmian, jaka towarzyszy nam każdego dnia, nabiera ona jeszcze większego znaczenia. Oprócz przeobrażeń gustów klienta równie szybko postępują zmiany w zainteresowaniu konkretnymi mediami.

Influencer musi być więc osobą, która działa w sposób bardzo elastyczny – z jednej strony rozwijając media, wokół których buduje swoją grupę odbiorców, z drugiej strony na bieżąco obserwując nowe trendy pojawiające się na tym rynku. To, w jaki sposób influencerzy angażują się w swoje działania i jak profesjonalnie są one prowadzone, przekłada się bezpośrednio na ich pozycję w rankingach, a tym samym komercyjne zainteresowanie nimi. Nie możemy jednak zapomnieć, iż przy współpracy komercyjnej influencera z marką – to w jaki sposób on sam będzie postrzegany i jak pokaże markę będzie kluczowe dla jej sukcesu w świadomości odbiorcy.

[1] J. Bakalarska, Typy influencerów – kto wpływa na konsumentów?, https://contentstandard.pl/typy-influencerow-kto-wplywa-na-konsumentow, (dostęp: 11.12.2019)

[2] D. Wójcik, Influencer marketing – w czym tkwi jego siła?, https://www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/influencer-marketing-w-czym-tkwi-jego-sila/ (dostęp: 12.12.2017)

[3] K. Stopczyńska, Influencer marketing w dobie nowych mediów, Wydawnictwo UŁ, 2021, s.140

[4] M. Kuchta-Nykiel, Jak odnaleźć influencera? 10 platform do współpracy z twórcami, https:// socialpress.pl/2017/03/jak-odnalezc-influencera-10-platform-do-wspolpracy-z-tworcami/ (dostęp: 1.02.2018).

Autor: dr Kinga Stopczyńska

« BIG QUIT
Engagement marketingu w komunikacji z klientem pokolenia Z »