BIG QUIT Posted in: Blog

Wpis poświęcony będzie zjawisku tzw. Wielkiej Rezygnacji (ang. The Big Quit, The Great Resignation). Przyjmuje się, że A. Klotz jest autorem tego terminu, którym określił on masową i dobrowolną rezygnację z pracy (Lufkin, 2021). Problem Big Quit przybrał na sile wiosną 2021 w USA. Rezygnacje z pracy osiągnęły tam w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyższy poziom niż przewidywały dotychczasowe trendy. Według Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych tylko w kwietniu br. z pracy odeszły ponad 4 miliony…

Continue reading