(Nie)racjonalny człowiek Posted in: Blog

W ekonomii neoklasycznej przyjmuje się założenie, że ludzie w oparciu o posiadaną wiedzę oraz umiejętności logicznego wnioskowania dążą do optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Według tej ekonomii człowiek – homo oeconomicus – jest racjonalny. Coraz częściej jednak podważano ten neoklasyczny pogląd. Najdobitniej ową krytykę zdaje się wyrażać Sedlacek i Orrel (2012): „Nie istnieje nikt, do kogo pasowałaby metka <przeciętny człowiek>; nie istnieje żaden homo oeconomicus” (za: Mazurowska, 2014). W literaturze często spotyka się więc uchylenie jednego…

Continue reading