Koszyk 0
Continue reading...

BIG QUIT Posted in: Blog

Wpis poświęcony będzie zjawisku tzw. Wielkiej Rezygnacji (ang. The Big Quit, The Great Resignation). Przyjmuje się, że A. Klotz jest autorem tego terminu, którym określił on masową i dobrowolną rezygnację z pracy (Lufkin, 2021). Problem Big Quit przybrał na sile wiosną 2021 w USA. Rezygnacje z pracy osiągnęły tam w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyższy poziom niż przewidywały dotychczasowe trendy. Według Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych tylko w kwietniu br. z pracy odeszły ponad 4 miliony…

Continue reading
Continue reading...

Czterodniowy system pracy jako szansa na zwiększenie efektywności pracowników Posted in: Blog

Nigdy wcześniej rynek pracy nie przeszedł tak gruntownego “liftingu” jak w ciągu ostatnich 4 lat. Zmiany w sposobie zarządzania, będące następstwami postpandemicznych doświadczeń, na stałe wpisały się w kanon kultury i organizacji pracy. Każda firma zetknęła się z pojęciem pracy hybrydowej lub zdalnej. Niewielu pracodawców wie o tym, że o pierwszej zapowiedzi dużych zmian w kodeksie pracy było już słychać w 2018 roku za sprawą pojawienia się pierwszego pomysłu dotyczącego wprowadzenia czterodniowego systemu pracy. Pomysł…

Continue reading
Continue reading...

BIG QUIT Posted in: Blog

Wpis poświęcony będzie zjawisku tzw. Wielkiej Rezygnacji (ang. The Big Quit, The Great Resignation). Przyjmuje się, że A. Klotz jest autorem tego terminu, którym określił on masową i dobrowolną rezygnację z pracy (Lufkin, 2021). Problem Big Quit przybrał na sile wiosną 2021 w USA. Rezygnacje z pracy osiągnęły tam w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyższy poziom niż przewidywały dotychczasowe trendy. Według Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych tylko w kwietniu br. z pracy odeszły ponad 4 miliony…

Continue reading
Continue reading...

Influencer marketing, czyli marketing rekomendacji w życiu marki Posted in: Blog

Czy przeglądając media społecznościowe zastanawiasz się and tym, jak ogromny wpływ na Twoje dalsze życie mają zawarte w nich przekazy, szczególnie te, które publikują na swoich profilach influencerzy? Dla 70% odbiorców internetowych treści, to te tworzone przez influencerów są pierwszym źródłem informacji o produktach. Opinie, które tworzą influencerzy mają także niebagatelny wpływ przy podejmowaniu decyzji zakupowych konsumentów[1]. Wiele osób w tym miejscu z pewnością zaprzeczy, uważając, iż to co oglądają, czytają, czego doświadczają we mediach…

Continue reading
Continue reading...

Engagement marketingu w komunikacji z klientem pokolenia Z Posted in: Blog

Zmiany zachodzące na rynku w obszarze ewolucji postaw klienta wymagają na firmach podejmowanie działań nie tylko silnie nacechowanych kreatywnością, ale przede wszystkim dających szanse na zaistnienie w jego życiu. Chęć bycia jak najbliżej klienta, towarzyszenia mu w jego codziennym życiu decyduje o sukcesie marek. Wiąże się to z podejściem do klienta opartym na otwartości na jego poglądy i umiejętnością szybkiej reakcji ze strony firmy na jego potrzeby. Obecni klienci, to osoby, które swoje potrzeby zaspokajają…

Continue reading
Continue reading...

Sztuczna inteligencja tworząca obrazy – odbiór społeczny w kontekście biznesu Posted in: Blog

Artur Modliński i Paweł Fortuna Sztuczna inteligencja coraz wyraźniej zadomawia się w przestrzeni społecznej, oddziałując na ludzką kulturę. Od kilku dekad, roboty rozbudzają fantazje miłośników kultury masowej, pojawiając się w licznych filmach i komiksach. Okazuje się, że sztuczna inteligencja odnalazła swoje miejsce także w przestrzeni dedykowanej kulturze wysokiej.  Analizując rozwój sztucznej inteligencji warto podkreślić, że jeszcze kilka lat temu, jej zastosowanie wiązało się głównie z funkcją wspierającą i komplementarną dla człowieka. Algorytmy i roboty wspierały…

Continue reading
Continue reading...

„Opowiem Ci moja historię” Posted in: Blog

Ludzie w sposób naturalny układają wydarzenia jako opowieści (Hall 2001, za: Kończak, 2017). Stąd jedną z form prezentowania informacji jest tworzenie oraz opowiadanie historii (Janiak, 2019), które dodają atrakcyjności przekazowi. Choć nie każdy ma talent do snucia ciekawych opowieści, to niemal codziennie opowiadamy sobie różne historie na różne tematy. Opowiadanie historii znane jest w literaturze jako storytelling. Korzyści z opowiadania historii jest dużo, zarówno dla nadawcy jak też dla odbiorcy komunikatu. Nadawca efektywniej przekazuje swoje…

Continue reading
Continue reading...

Ludzie Zarządzania – Quiz Posted in: Blog

Sprawdź, czy zdobędziesz maksymalną liczbę punktów! Powodzenia! Pytanie 1. Opisywał organizację poprzez pryzmat metafor: Gareth Morgan Adam Smith George A. Akerlof Pytanie 2. Zajmował się m.in. zagadnieniem tworzenia sensu w organizacjach: Karl E.Weick Edmund S. Phelps Paul Samuelson Pytanie 3. Pisał m.in. o tzw. dżungli w teorii organizacji/dżungli zarządzania: Harold Koontz Robert Solow Ricky W. Griffin Pytanie 4. Był związany z tzw. naukowym zarządzaniem, opowiadał się m.in. za używaniem bodźcowego systemu płac, według którego robotnik…

Continue reading
Continue reading...

Homosos Posted in: Blog

Użyta w tytule fraza to inna nazwa homo sovieticusa. Celem wpisu jest krótka charakterystyka tego modelu człowieka. Homo sovieticus według słownika to „człowiek ukształtowany przez system komunistyczny” (https://sjp.pwn.pl/szukaj/Homo%20sovieticus%20.html). W literaturze spotyka się też inne określenia synonimiczne jak: człowiek sowiecki, mentalność socjalistyczna czy człowiek radziecki (Nierodka, 2012, Kania, 2018). Homo sovieticus to tytuł książki rosyjskiego pisarza oraz filozofa Zinowiewa. Opisał on tam wzór człowieka kolektywnego, który jest pozbawiony indywidualności. „Homosos – to homo sovieticus albo człowiek…

Continue reading
Continue reading...

(Nie)racjonalny człowiek Posted in: Blog

W ekonomii neoklasycznej przyjmuje się założenie, że ludzie w oparciu o posiadaną wiedzę oraz umiejętności logicznego wnioskowania dążą do optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Według tej ekonomii człowiek – homo oeconomicus – jest racjonalny. Coraz częściej jednak podważano ten neoklasyczny pogląd. Najdobitniej ową krytykę zdaje się wyrażać Sedlacek i Orrel (2012): „Nie istnieje nikt, do kogo pasowałaby metka <przeciętny człowiek>; nie istnieje żaden homo oeconomicus” (za: Mazurowska, 2014). W literaturze często spotyka się więc uchylenie jednego…

Continue reading