Koszyk 0
Czytaj dalej...

Engagement marketingu w komunikacji z klientem pokolenia Z 12 października 2021 – Posted in: Blog

Zmiany zachodzące na rynku w obszarze ewolucji postaw klienta wymagają na firmach podejmowanie działań nie tylko silnie nacechowanych kreatywnością, ale przede wszystkim dających szanse na zaistnienie w jego życiu. Chęć bycia jak najbliżej klienta, towarzyszenia mu w jego codziennym życiu decyduje o sukcesie marek. Wiąże się to z podejściem do klienta opartym na otwartości na jego poglądy i umiejętnością szybkiej reakcji ze strony firmy na jego potrzeby. Obecni klienci, to osoby, które swoje potrzeby zaspokajają…

Czytaj dalej
Czytaj dalej...

Sztuczna inteligencja tworząca obrazy – odbiór społeczny w kontekście biznesu 14 lipca 2021 – Posted in: Blog

Artur Modliński i Paweł Fortuna Sztuczna inteligencja coraz wyraźniej zadomawia się w przestrzeni społecznej, oddziałując na ludzką kulturę. Od kilku dekad, roboty rozbudzają fantazje miłośników kultury masowej, pojawiając się w licznych filmach i komiksach. Okazuje się, że sztuczna inteligencja odnalazła swoje miejsce także w przestrzeni dedykowanej kulturze wysokiej.  Analizując rozwój sztucznej inteligencji warto podkreślić, że jeszcze kilka lat temu, jej zastosowanie wiązało się głównie z funkcją wspierającą i komplementarną dla człowieka. Algorytmy i roboty wspierały…

Czytaj dalej
Czytaj dalej...

„Opowiem Ci moja historię” 24 marca 2021 – Posted in: Blog

Ludzie w sposób naturalny układają wydarzenia jako opowieści (Hall 2001, za: Kończak, 2017). Stąd jedną z form prezentowania informacji jest tworzenie oraz opowiadanie historii (Janiak, 2019), które dodają atrakcyjności przekazowi. Choć nie każdy ma talent do snucia ciekawych opowieści, to niemal codziennie opowiadamy sobie różne historie na różne tematy. Opowiadanie historii znane jest w literaturze jako storytelling. Korzyści z opowiadania historii jest dużo, zarówno dla nadawcy jak też dla odbiorcy komunikatu. Nadawca efektywniej przekazuje swoje…

Czytaj dalej
Czytaj dalej...

Ludzie Zarządzania – Quiz 22 lutego 2021 – Posted in: Blog

Sprawdź, czy zdobędziesz maksymalną liczbę punktów! Powodzenia! Pytanie 1. Opisywał organizację poprzez pryzmat metafor: Gareth Morgan Adam Smith George A. Akerlof Pytanie 2. Zajmował się m.in. zagadnieniem tworzenia sensu w organizacjach: Karl E.Weick Edmund S. Phelps Paul Samuelson Pytanie 3. Pisał m.in. o tzw. dżungli w teorii organizacji/dżungli zarządzania: Harold Koontz Robert Solow Ricky W. Griffin Pytanie 4. Był związany z tzw. naukowym zarządzaniem, opowiadał się m.in. za używaniem bodźcowego systemu płac, według którego robotnik…

Czytaj dalej
Czytaj dalej...

Homosos 18 grudnia 2020 – Posted in: Blog

Użyta w tytule fraza to inna nazwa homo sovieticusa. Celem wpisu jest krótka charakterystyka tego modelu człowieka. Homo sovieticus według słownika to „człowiek ukształtowany przez system komunistyczny” (https://sjp.pwn.pl/szukaj/Homo%20sovieticus%20.html). W literaturze spotyka się też inne określenia synonimiczne jak: człowiek sowiecki, mentalność socjalistyczna czy człowiek radziecki (Nierodka, 2012, Kania, 2018). Homo sovieticus to tytuł książki rosyjskiego pisarza oraz filozofa Zinowiewa. Opisał on tam wzór człowieka kolektywnego, który jest pozbawiony indywidualności. „Homosos – to homo sovieticus albo człowiek…

Czytaj dalej
Czytaj dalej...

(Nie)racjonalny człowiek 24 listopada 2020 – Posted in: Blog

W ekonomii neoklasycznej przyjmuje się założenie, że ludzie w oparciu o posiadaną wiedzę oraz umiejętności logicznego wnioskowania dążą do optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Według tej ekonomii człowiek – homo oeconomicus – jest racjonalny. Coraz częściej jednak podważano ten neoklasyczny pogląd. Najdobitniej ową krytykę zdaje się wyrażać Sedlacek i Orrel (2012): „Nie istnieje nikt, do kogo pasowałaby metka <przeciętny człowiek>; nie istnieje żaden homo oeconomicus” (za: Mazurowska, 2014). W literaturze często spotyka się więc uchylenie jednego…

Czytaj dalej
Czytaj dalej...

„Feeling like a fake” 30 września 2020 – Posted in: Blog

Zdarza się, że ktoś uważa, że nie zasłużył na sukces i nie wierzy we własne osiągnięcia, bo to „jedynie” wynik zbiegu okoliczności czy szczęścia, a nie posiadanych kompetencji. I choć raczej mało osób mówi (i myśli) o sobie jako o oszuście, to tzw. syndrom (zespół) oszusta (ang. impostor syndrome, impostor phenomenon, IP), dotyka zdecydowaną większość osób, także pracowników naukowych (za: Filarowska i Schier, 2018). Syndrom oszusta został po raz pierwszy opisany przez Pauline R. Clance…

Czytaj dalej
Czytaj dalej...

Sektor kultury w obliczu pandemii 15 września 2020 – Posted in: Blog

Przedstawiciele sektora kultury w sposób dotkliwy odczuli zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury, wynikające z zagrożenia infekcją Covid 19. W marcu 2020 roku wyłączono z użytkowania: teatry, kina, muzea, galerie czy biblioteki. Specyfika pracy w znacznej części instytucji kultury nie pozwoliła na zdalne wykonywanie obowiązków zawodowych przez zatrudnionych, stąd zwłaszcza pracownicy zajmujący się sztukami widowiskowymi (zarówno artyści, jak i pracownicy techniczni) zostali pozbawieni możliwości zarabiania pieniędzy. Sytuacja zawodowa ludzi kultury nie znalazła zrozumienia wśród widzów. Choć…

Czytaj dalej

Zawsze „on”- nigdy „off” 15 czerwca 2020 – Posted in: Blog

Inspiracja do napisania niniejszego wpisu pojawiła się podczas rozmowy ze znajomym. Opisywał on, jak to nazwał, „ekstremalną przygodę”: poszedł na spacer z psem do parku … bez telefonu. W toku dalszej rozmowy okazało się, że znajomy ów zaraz po obudzeniu czy przed pójściem spać sięga po telefon, aby sprawdzić powiadomienia. Czynność tę powtarza kompulsywnie w ciągu dnia, nawet jeśli wie, że niczego nowego tam nie znajdzie. Znajomy opowiedział też jak kiedyś podczas dnia wolnego od…

Czytaj dalej
Czytaj dalej...

Vive la difference! 1 czerwca 2020 – Posted in: Blog

Zgodnie ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych, synonimami różnorodności są m.in. inność, niejednolitość, odmienność, wielopostaciowość, wielorakość (https://www.synonimy.pl/synonim/r%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9B%C4%87/). Różnorodność stoi więc w opozycji do jednorodności. Wiążą się z nią i strach, i nadzieja, nieprzewidywalność i potencjał. Różnorodność w odniesieniu do miejsca pracy nawiązuje do różnic występujących pomiędzy ludźmi w organizacji. Różnorodność w organizacji to pochodna odmienności jej członków, wynikających z tożsamości człowieka (Wojtaszczyk, 2018). Odmienność ta może dotyczyć nie tylko cech widocznych na pierwszy rzut oka (jak płeć…

Czytaj dalej