Ludzie Zarządzania – Quiz Posted in: Blog

Sprawdź, czy zdobędziesz maksymalną liczbę punktów! Powodzenia!

Pytanie 1. Opisywał organizację poprzez pryzmat metafor:

 1. Gareth Morgan
 2. Adam Smith
 3. George A. Akerlof

Pytanie 2. Zajmował się m.in. zagadnieniem tworzenia sensu w organizacjach:

 1. Karl E.Weick
 2. Edmund S. Phelps
 3. Paul Samuelson

Pytanie 3. Pisał m.in. o tzw. dżungli w teorii organizacji/dżungli zarządzania:

 1. Harold Koontz
 2. Robert Solow
 3. Ricky W. Griffin

Pytanie 4. Był związany z tzw. naukowym zarządzaniem, opowiadał się m.in. za używaniem bodźcowego systemu płac, według którego robotnik powinien otrzymywać pewną, określoną kwotę pieniędzy za każdą wyprodukowaną jednostkę:

 1. Frederick Winslow Taylor
 2. Robert Solow
 3. Harold Koontz

Pytanie 5. Wyróżnił trzy podstawowe rodzaje umiejętności kierowniczych, tj. umiejętności techniczne, społeczne i koncepcyjne:

 1. Robert L. Katz
 2. John Kotter
 3. Henri Fayol

Pytanie 6. Opracował m.in. teorię X i teorię Y:

 1. DouglasMcGregor
 2. Abraham Maslow
 3. Elton Mayo

Pytanie 7. Zajmował się m.in. badaniem zachowania ludzi w miejscu pracy:

 1. Elton Mayo
 2. Robert Owen
 3. Adam Smith

Pytanie 8. Zasłynęła badaniami nad wypaleniem zawodowym, opracowała m.in. Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego:

 1. Christina Maslach
 2. Esther Duflo
 3. Elinor Ostrom

Pytanie 9. Opracował definicję kompetencji, uwzględniając wzajemne relacje pomiędzy perspektywami analizy pracownika i zajmowanego przez niego stanowiska pracy:

 1. RichardBoyatzis
 2. Daniel Kahneman
 3. Robert Owen

Pytanie 10. Tak zwany cykl PDCA – schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego ulepszania – to schemat stworzony przez:

 1. Williama Deminga
 2. Warrena Buffetta
 3. Dwighta Eisenhowera

Pytanie 11. Holenderski psycholog społeczny, który zasłynął jako badacz zależności między kulturą organizacyjną a kulturą narodową:

 1. GeertHofstede
 2. Friedrich Hayek
 3. Ronald Coase

Pytanie 12. Znany m.in. z teorii interesariuszy:

 1. R. Edward Freeman
 2. Milton Friedman
 3. George Stigler.

Pytanie 13. W książce Opinia publiczna wprowadził pojęcie stereotypu we współczesnym znaczeniu psychologicznym:

 1. Walter Lippmann
 2. Karol Adamiecki
 3. Philip Kotler

Pytanie 14. Sformułował m.in. prawo harmonii, prawo podziału pracy czy prawo koncentracji:

 1. Karol Adamiecki
 2. John Kotter
 3. Robert L. Katz

Pytanie 15. Autor „Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji”; uczeń Tadeusza Kotarbińskiego; filozof zajmujący się prakseologią i teorią organizacji:

 1. Tadeusz Pszczołowski
 2. Juliusz Au
 3. Kazimierz Bajoński

Pytanie 16. Etyk, filozof, twórca doktryny reizmu. Jego sztandarowym dziełem był „Traktat o dobrej robocie”

 1. Tadeusz Kotarbiński
 2. Tadeusz Pszczołowski
 3. Karol Adamiecki

Opracowała: Lena Grzesiak

Wpis sporządzono na podstawie Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami. Wydanie III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Odpowiedzi do testu: prawidłową odpowiedzią w każdy pytaniu jest odpowiedź A.

« „Opowiem Ci moja historię”
Homosos »