Koszyk 0

Wymogi edytorskie

 

 1. Tekst napisany w programie WORD w formacie doc. lub docx.;
 2. Plik formatu A4 jednostronny;
 3. Czcionka Times New Roman 12 pkt, przypisy 10 pkt, odnośniki w indeksie górnym;
 4. Interlinia 1,5 pkt;
 5. Ciągła numeracja stron w całej pracy;
 6. Marginesy 2,5 cm;
 7. Afiliacja Autora/-ów (wg wzoru: uczelnia, wydział, katedra, adres) w pierwszym przypisie;
 8. Odrębna numeracja i adiustacja przypisów w każdym rozdziale, ujednolicone przypisy w pracach zbiorowych;
 9. Umieszczone w pracy rysunki Autor powinien dostarczyć również w formie źródłowych plików (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, *.xls, *.xlsx) z możliwością edytowania;
 10. Każda tabela powinna być ponumerowana i mieć tytuł, a wykres, schemat, rysunek i zdjęcie numer i podpis;
 11. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu;
 12. Opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu; preferowany styl APA https://blog.apastyle.org/apastyle/2017/09/best-of-the-apa-style-blog-2017-edition.html
 13. Pozycje zamieszczone w bibliografii powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów, a w przypadku prac zbiorowych wg nazwisk redaktorów naukowych albo wg tytułów;
 14. Nie należy zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.
 15. Jeżeli praca nie będzie spełniać ww. wymagań edytorskich, Wydawnictwo SIZ może zwrócić materiały Autorowi i wyznaczyć termin na przygotowanie ich zgodnie z wymogami.