Koszyk 0

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo SIZ stosuje standardy etyczne opracowane na podstawie zasad określonych przez COPE Committee on Publication Ethics (Guidelines on good publication practice). W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty.

Obowiązki autorów:

Obowiązki redaktorów

Obowiązki recenzentów