Koszyk 0

Proces wydawniczy

 1. Autor ubiegający się o wydanie publikacji dostarcza Radzie Wydawnictwa:
 1. Rada Wydawnictwa podejmuje decyzję o przyjęciu opracowania do wydania;
 2. Autor podpisuje umowę wydawniczą;
 3. Członkowie Rady Wydawnictwa wyznaczają recenzentów tzn. specjalistów w dziedzinie, której dotyczy złożony tekst;
 4. Po otrzymaniu recenzji jej treść oraz uwagi recenzenta są przekazywane Autorowi tekstu i pozostają dla niego wiążące. Autor zobowiązany jest do odesłania do Wydawnictwa SIZ poprawionej – zgodnie z uwagami Recenzenta – wersji opracowania;
 5. Gdy Recenzent nie zgłasza żadnych zastrzeżeń Przewodniczący Rady Wydawnictwa zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie przekazuje do korekty językowej i edytorskiej;
 6. Udostępnienie Autorowi pracy w trybie korekty i po korekcie. Naniesienie uwag przez Autora;
 7. Skład i łamanie tekstu i ostateczna korekta przed drukiem;
 8. Przedstawienie projektu okładki;
 9. Akceptacja tekstu przed wydrukiem przez Autora;
 10. Wydanie wersji elektronicznej i papierowej;
 11. Wysyłka egzemplarzy autorskich i przekazanie egzemplarzy obowiązkowych do uprawnionych bibliotek.