Koszyk 0
Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą...

- Henryk Sienkiewicz

Polecamy

Nowości

Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem - perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań Tomasz Czapla, Ewa Walińska

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest sztuką podejmowania decyzji w różnych obszarach jego działalności. Współczesne wyzwania stojące przed zarządzaniem generuje otoczenie, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo. Rozważania prowadzone w niniejszej monografii mają charakter interdyscyplinarny, dotyczą z jednej strony zagadnień związanych z naukami o zarządzaniu, z drugiej zaś problemów charakterystycznych dla podejmowania decyzji w sferze finansów przedsiębiorstwa. W praktyce nie jest bowiem możliwe jednoznaczne oddzielenie zarządzania od finansów przedsiębiorstwa. Te dwie sfery dokonań przenikają się, korzystając z jednego zintegrowanego systemu, jakim jest system rachunkowości przedsiębiorstwa.
(…) Celem monografii, jako pierwszej z serii, jest identyfikacja (…) wyzwań, które dotyczą sfery marketingu, logistyki oraz zarządzania finansami i rachunkowości, a które w ostatnim czasie są szczególnie istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ze wstępu

Microeconomics theory and practice Tomasz Bernat, Aleksandra Gąsior

Ladies and Gentlemen, We put in your hands a collection of case studies centered around the field of microeconomics. This publication is primarily intended to be a compendium of knowledge on practical issues in the economy and a reference to the theory of microeconomics. It covers topics such as basic economic concepts, demand and supply analysis, market, market equilibrium, consumer and producer choices, and finally market structures.

Each case study is structured as follows: title, keywords indicating the subject of the example and its relation to the theory of microeconomics, text, and control questions. It is intended to help you quickly find the exercise materials you need.

We wish you pleasant and useful reading,

Aleksandra Gąsior and Tomasz Bernat

Innowacje i zarządzanie Ewa Krok, Jakub Swacha

Organizacje XXI wieku egzystują w rzeczywistości, w której głębokie zmiany są codziennością. Raz wypracowane modele, które niegdyś mogły funkcjonować przez długie lata, obecnie stają się często nieadekwatne i bezużyteczne w ciągu kilku miesięcy od ich wdrożenia. Globalizacja otworzyła lokalne rynki na konkurencję z dowolnego miejsca świata, a błyskawiczny postęp w technologiach informacyjnych nieomal co dzień stwarza możliwości, których wykorzystanie pozwala kreować nowe usługi (np. pozycjonowanie stron internetowych) i całe rynki (np. kryptowalut), przyspieszając zarazem wypieranie z rynku dotychczas popularnych usług czy produktów (np. telefaksu).

W tych warunkach zarządzanie, które nie jest otwarte i przygotowane na innowacje, to recepta na pewną porażkę. Tak jak trudno kształtować postawy proinnowacyjne, szczególnie w sformalizowanych i zbiurokratyzowanych organizacjach, tak też trudno przygotować organizację na zmiany, które właśnie nadeszły albo dopiero nadejdą. Ten jakże ważny obecnie obszar problemowy ze wszech miar zasługuje na uwagę świata nauki, który – działając na płaszczyźnie teoretycznej – jest w stanie wypracować podejścia i rozwiązania na poziomie ogólności pozwalającym na ich szerokie stosowanie w praktyce, niestanowiące jedynie skleconych naprędce rozwiązań ad hoc problemów konkretnych organizacji.

Z wielką radością oddajemy zatem w ręce Czytelników niniejszą monografię, która, choć oczywiście daleka jest od wyczerpania podjętej problematyki, dostarcza wielu, co ważne: wypracowanych przez polskie środowisko naukowe odpowiedzi na pytania z zakresu dziesięciu istotnych podobszarów tematycznych dotyczących innowacji, ujętych z perspektywy wybranych procesów zarządzania.

Trendy w biznesie. Tom III Ewa Śnieżek (red.)

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie zarządzania i finansów, w oparciu o nowoczesne wzorce europejskie i światowe. Działalność studentów w kołach naukowych obejmuje szerokie spektrum naukowo – badawcze oraz praktyczne, wiąże się również z promocją wiedzy i nauki, przy jednoczesnym zaangażowaniu w działalność społeczną i charytatywną.

Na Wydziale Zarządzania UŁ Studenckie Koła Naukowe od wielu lat podejmują ciekawe inicjatywy mające na celu zrozumienie i swobodne poruszanie się po zawiłych meandrach współczesnych trendów w biznesie.

Niniejsza monografia stanowi próbę przedstawienia choćby cząstki dokonań studentów zrzeszonych w Studenckich Kołach Naukowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Rachunkowość – ludzie, pasja, historie.
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON Ewa Śnieżek (red.)

Opracowanie Rachunkowość – ludzie, pasja, historie stanowi głos w dyskusji nad ewolucyjnym charakterem oraz perspektywami współczesnej rachunkowości. Miało ono być zwieńczeniem X Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Rachunkowości SIGMA MARATON. Niestety, pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie tradycyjnego spotkania kół. Niniejsza monografia stanowi więc próbę przedstawienia choćby cząstki dokonań studentów zrzeszonych w studenckich kołach naukowych rachunkowości w Polsce.