Koszyk 0
Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą...

- Henryk Sienkiewicz

Polecamy

Nowości

Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem - perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań Tomasz Czapla, Ewa Walińska

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest sztuką podejmowania decyzji w różnych obszarach jego działalności. Współczesne wyzwania stojące przed zarządzaniem generuje otoczenie, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo. Rozważania prowadzone w niniejszej monografii mają charakter interdyscyplinarny, dotyczą z jednej strony zagadnień związanych z naukami o zarządzaniu, z drugiej zaś problemów charakterystycznych dla podejmowania decyzji w sferze finansów przedsiębiorstwa. W praktyce nie jest bowiem możliwe jednoznaczne oddzielenie zarządzania od finansów przedsiębiorstwa. Te dwie sfery dokonań przenikają się, korzystając z jednego zintegrowanego systemu, jakim jest system rachunkowości przedsiębiorstwa.
(…) Celem monografii, jako pierwszej z serii, jest identyfikacja (…) wyzwań, które dotyczą sfery marketingu, logistyki oraz zarządzania finansami i rachunkowości, a które w ostatnim czasie są szczególnie istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ze wstępu

Microeconomics theory and practice Tomasz Bernat, Aleksandra Gąsior

Ladies and Gentlemen, We put in your hands a collection of case studies centered around the field of microeconomics. This publication is primarily intended to be a compendium of knowledge on practical issues in the economy and a reference to the theory of microeconomics. It covers topics such as basic economic concepts, demand and supply analysis, market, market equilibrium, consumer and producer choices, and finally market structures.Each case study is structured as follows: title, keywords indicating the subject of the example and its relation to the theory of microeconomics, text, and control questions. It is intended to help you quickly find the exercise materials you need. We wish you pleasant and useful reading, Aleksandra Gąsior and Tomasz Bernat

Innowacje i zarządzanie Ewa Krok, Jakub Swacha

„Publikacja zawiera wiele interesujących propozycji ujęć oraz rozwiązań problemów, w obliczu których stoją współczesne organizacje, działające w coraz bardziej konkurencyjnej i zarazem współpracującej gospodarce. Dla identyfikacji i opisu tych zagadnień wykorzystano osiągnięcia nauki i badań z zakresu zarządzania. Jest to zatem pozycja wartościowa w polskim piśmiennictwie ekonomicznym. Przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów i wykładowców nauk ekonomicznych i zarządzania, ale także działaczy samorządowych i przedsiębiorców, jak i dla wszystkich osób chcących samodzielnie zapoznać się z pojęciami i wybranymi rozwiązaniami odnoszącymi się do różnych aspektów zjawiska roli innowacji w zarządzaniu. Napisana jest w sposób jasny i przejrzysty, interesujący dla czytelnika…”

Fragment z recenzji dra hab. Edwarda Stawasza prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Trendy w biznesie. Tom III Ewa Śnieżek (red.)

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie zarządzania i finansów, w oparciu o nowoczesne wzorce europejskie i światowe. Działalność studentów w kołach naukowych obejmuje szerokie spektrum naukowo – badawcze oraz praktyczne, wiąże się również z promocją wiedzy i nauki, przy jednoczesnym zaangażowaniu w działalność społeczną i charytatywną.

Na Wydziale Zarządzania UŁ Studenckie Koła Naukowe od wielu lat podejmują ciekawe inicjatywy mające na celu zrozumienie i swobodne poruszanie się po zawiłych meandrach współczesnych trendów w biznesie.

Niniejsza monografia stanowi próbę przedstawienia choćby cząstki dokonań studentów zrzeszonych w Studenckich Kołach Naukowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Rachunkowość – ludzie, pasja, historie.
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON Ewa Śnieżek (red.)

Rachunkowość to dla wielu nie tylko nauka czy zawód, to pasja, która na stałe splotła się z losami naukowców, praktyków, dydaktyków, których zainteresowania naukowo – badawcze obejmują szerokie spectrum zagadnień z zakresu rachunkowości: od teorii rachunkowości, poprzez problematykę kosztów produkcji i ich rachunku, a także finansowych wyników działalności przedsiębiorstwa i kierunków ich analizy, po zagadnienia szeroko rozumianego systemu informacyjnego przedsiębiorstwa oraz złożonej i wieloaspektowej problematyki rozwoju współczesnej rachunkowości. Warto znać historie napisane przez życie tym, którzy w rachunkowości widzą o wiele więcej niż tylko Debet i Credit. Warto pamiętać, o tych najbardziej zasłużonych i uznanych członkach Panteonu Polskiej Rachunkowości. „Il Maestro di color che sano”, czyli „Mistrz tych, którzy wiedzą”. Ludzie, pasja, historie.

Opracowanie „Rachunkowość – ludzie, pasja, historie” stanowi głos w dyskusji nad ewolucyjnym charakterem oraz perspektywami współczesnej rachunkowości.

dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ