Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań. Tom: Zarządzanie organizacją, Zarządzanie ludźmi, Zarządzanie finansami

E-ISBN
978-83-65766-81-6
Rok wydania 2022
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 151

65,00 

Spis treści


Wstęp

Część I. Zarządzanie organizacją – rozważania koncepcyjne

Rozdział 1

Koncepcja skoku technologicznego a strategie przedsiębiorstw
Edyta Gwarda‑Gruszczyńska

Rozdział 2

Znaczenie tożsamości indywidualnej w kierowaniu ludźmi
Czesław Sikorski

Rozdział 3

Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym – sukcesja pozarodzinna
Justyna Domanowska

Część II. Zarządzanie przedsiębiorstwem w jego podstawowych obszarach funkcjonalnych

Rozdział 4

Kształtowanie wartości dla klienta w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej
Jagoda Ochocka

Rozdział 5

Konsolidacja kapitałowa w procesie zarządzania wzrostem przedsiębiorstwa
Bogna Kaźmierska‑Jóźwiak, Jakub Marszałek

Rozdział 6

Rada nadzorcza a maksymalizacja wartości dla akcjonariusza – perspektywa zarządzania finansami
Renata Stefaniuk

Część III. Zarządzanie organizacją w warunkach pandemii

Rozdział 7

Zmiana standardów pracy podczas pandemii i po niej – perspektywa preferencji pracowników
Olga Samuel‑Idzikowska

Rozdział 8

Znaczenie pandemii COVID-19 w zarządzaniu relacjami dostawca–odbiorca
Izabella Szudrowicz

Rozdział 9

Wpływ pandemii COVID-19 na prowadzenie prac rozwojowych w przedsiębiorstwach sektora IT
Katarzyna Kępa

Rozdział 10

Pandemia COVID-19 i jej wpływ na zarządzanie procesami IT – przypadek Uniwersytetu Łódzkiego
Przemysław Dembowski, Maciej Sysak

Zakończenie