Przywództwo w zmiennych czasach. podręcznik dla menedżerów.

ISBN

978-83-65766-79-3

Rok wydania 2022
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 162

60,00 

Spis Treści

Wprowadzenie
1. Sprawowanie władzy w organizacji – modele przywództwa
1.1. Przywództwo charyzmatyczne
1.2. Przywództwo transformacyjne i transakcyjne
1.3. Przywództwo w organizacji uczącej się
1.4. Przywództwo 360o
1.5. Przywództwo jako efekt sposobu myślenia o pracownikach
1.6. Przywództwo oparte na coachingu
2. Style przewodzenia – podejście systemowe
2.1. Style przewodzenia uwzględniające wykorzystanie poziomów (neuro)logicznych
2.2. Style przewodzenia w skalach przywództwa – perspektywy postrzegania organizacji przez przywódcę
2.3. Obszary odpowiedzialności przywódcy w codziennej rutynie pracy – realne przywództwo
3. Style przewodzenia – podejście uwzględniające elastyczność działań przywódcy
3.1. Przywództwo w perspektywie faz rozwoju zespołu
3.2. Przywództwo sytuacyjne
3.3. Siatka stylów zarządzania Blake i Mouton
4. Budowanie przywództwa jako proces rozwoju kompetencji własnych przełożonego
5. Motywacja i motywowanie
5.1. Motywacja i motywowanie – definicje 44
5.2. Krótki zarys historii motywacji 46
6. Klasyczne podejście do motywacji – teorie motywacji 48
6.1. Teoria hierarchii potrzeb 49
6.2. Teoria ERG Alderfera 52
6.3. Teoria dwuczynnikowa 53
6.4. Teoria trychotomii potrzeb McCellanda 55
7. Nowe podejście do motywowania i budowania zaangażowania pracowników 56
7.1. Znaczenie nagrody w motywowaniu pracowników 56
7.2. Motywowanie z wykorzystaniem racjonalno-emocjonalnego modelu reagowania pracowników (R-E) 57
7.3. Motywowanie poprzez wartości 60
7.4. Motywowanie uwzględniające „wzór” Ken’a. Blanchard’a 62
7.5. Magia doceniania i wzmacniania pracowników 64
7.6. Dobre praktyki doceniania pracowników w firmach 67
8. Planowanie i realizacja celów i zadań 69
8.1. Planowanie w ujęciu systemowym 69
8.2. SMART 69
8.3. Siatka ekologii celów 71
9. Delegowanie celów, zadań i odpowiedzialności w modelu przywódczym 74
9.1. Wyzwania w procesie delegowania 74
9.2. Pytania wspomagające przywódcę w przygotowaniu do rozmowy delegującej z podwładnym 77
9.3. Rozmowa delegująca w modelu coachingowym 79
10. Rozliczanie zadań oraz korygowanie lub wzmacnianie zachowań – konstruktywna informacja zwrotna 82
10.1. Cele informacji zwrotnej 82
10.2. Działania wzmacniające jakość informacji zwrotnej 85
10.3. Spójność przywódcy podczas udzielania informacji zwrotnej 88
10.4. Dlaczego „kanapka motywacyjna” jest nieefektywna? 89
10.5. Struktury informacji zwrotnej 90
11. Stres przywódcy w zmiennym otoczeniu 95
11.1. Czym jest stres w organizacji? 95
11.2. Rodzaje stresu 96
11.3. Koszty wysokiego poziomu stresu w organizacji 99
11.4. Kompetencje osobiste, wspomagające radzenie sobie ze stresem 100
11.5. Metamapa – narzędzie wspomagające obniżanie poziomu napięcia emocjonalnego przywódcy 102
11.6. Modelowanie użytecznych przekonań w organizacji 104
12. Budowanie autorytetu przywódcy – exposee 109
13. Podsumowanie 112
14. Arkusze pracy Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
14.1. Arkusz 1: Ocena umiejętności przywódczych (według metodologii Johna C. Maxwella)
14.2. Arkusz 2: Autodiagnostyka menedżera (według Herseya i Blancharda)
14.3. Arkusz 3. Siatka ekologii celów
14.4. Arkusz 4. Motywatory
14.5. Arkusz 5. Exposé przywódcy
14.6. Arkusz 6. Rozmowa delegująca w modelu racjonalno-emocjonalnym
14.7. Arkusz 7. Struktury informacji zwrotnej
14.8. Arkusz 8: Język transformacji
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia