Kreowanie wizerunku marki przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji marketingowej. Wydanie drugie uaktualnione.

,
ISBN

978-83-65766-67-0

Rok wydania 2021
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 152

63,00 


Kreowanie pozytywnego wizerunku marki w wymagającym otoczeniu rynkowym jest działaniem, które na stałe powinno wpisać się w strategie marek i w filozofię ich działania.

Dzisiejszy klient już nie tylko oczekuje, ale wręcz żąda zaangażowania marki w jego świat, codzienność, rozwiązywania przez nią problemów i dostarczania wartości. Relacyjność na najwyższym możliwym poziomie jest unikalną wartością wizerunkową, jaką dzięki temu marka może zbudować.

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jej celem jest analiza wizerunku marki w odniesieniu do narzędzi, jakie wykorzystywane są do jego kreowania na odpowiednim poziomie. Publikacja zawiera nie tylko przegląd studiów literaturowych, ale jest również uzupełniona przykładami inspirujących działań marek.

Rozważania ujęte w monografii stanowić mogą interesujący materiał zarówno dla osób zainteresowanych tematyką z punktu widzenia teorii zagadnienia, jak i dla praktyków, dla których ma ona niekwestionowany potencjał implementacji rozwiązań do prowadzonych przez nich działań wizerunkowych.


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1.  Wizerunek marki

1.1. Pojęcie wizerunku
1.2. Wizerunek marki
1.3. Rodzaje marek z punktu widzenia postrzegania ich wizerunku
1.4. Wizerunek, tożsamość i osobowość marki – różnice w identyfikowaniu pojęć
1.5. Cykl życia wizerunku
1.6. Typy wizerunku

Rozdział 2.  Zarządzanie wizerunkiem marki

2.1.  Proces kreowania wizerunku firmy
2.2. Zarządzanie wizerunkiem marki
2.3. Pozycjonowanie marki na rynku
2.4. Narzędzia wykorzystywane w kreacji wizerunku

Rozdział 3.  Nowoczesne formy komunikacji marketingowej  w kreowaniu wizerunku marki

3.1. Innowacyjne podejście do kreowania wizerunku firmy
3.2. Inbound marketing jako nowoczesna forma komunikacji z klientem
3.3. Cross media – optymalizacja kanałów marketingowych, media społecznościowe
3.4. Storytelling w kreowaniu wizerunku marek
3.5. Experiential marketing, czyli jak zbudować wizerunek w oparciu o doświadczenia
3.6. Społeczna odpowiedzialność biznesu w służbie wizerunkom marek

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel