Zarządzanie przedsiębiorstwem – wybrane problemy. Studia przypadków

,
ISBN 978-83-65766-15-1
Rok wydania 2017
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 148

39,00  25,00 

Prezentujemy zbiór studiów przypadków opracowanych przez doktorantów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dotyczą one różnych aspektów procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Odnoszą się do stosowania nowoczesnych systemów zarządzania, zarządzania personelem, w tym w szczególności do tworzenia i stosowania systemów motywowania i wynagradzania w różnych sektorach i branżach oraz zatrudniania niepełnosprawnych. Podnoszone są także problemy zarządzania mikroprzedsiębiorstwem i wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu w strategiach firm różnych branż.

Wszystkie zamieszczone studia przypadków oparte są na badaniach własnych przeprowadzonych w różnych organizacjach przez Autorów – doktorantów UŁ. Prezentowana publikacja jest przeznaczona dla menedżerów organizacji oraz studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania.

 


Spis treści

 

Wstęp

System motywowania nauczycieli w szkole ponadgimnazjalnej – Alina Błaszczyk

Zasady tworzenia systemu wynagrodzeń w Teatrze im. Adama Asnyka w miejscowości X – Anna Kułakowska

Wynagrodzenie uzależnione od umiejętności jako podstawowy  motywator pracowników produkcyjnych – Katarzyna Chudzińska

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na przykładzie firmy X – Justyna Kołodziejczyk

Lean Management jako droga do doskonalenia organizacji – Sylwia Rośniak

Fundusze Europejskie a sytuacja rynkowa mikroprzedsiębiorstwa  branży edukacyjnej – Hanna Kądziołka‑Sabanty, Magdalena Skoneczna

Potencjał intelektualny pracowników jako element Lean Management a zarządzanie własnością intelektualną – Dominika Piwowarczyk

Event marketing jako innowacyjna forma promocji firmy – Justyna Sawicka, Olga Samuel‑Idzikowska

Strategia rozwoju na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa  z sektora meblarskiego – Anna Wdowiak

Strategia marketingowa Polskich Linii Lotniczych LOT SA – Anna Szymczak