Zarządzanie przedsiębiorstwem – wybrane problemy. Studia przypadków

ISBN 978-83-65766-15-1
Rok wydania 2017
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 148

39,00 

Prezentujemy zbiór studiów przypadków opracowanych przez doktorantów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dotyczą one różnych aspektów procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Odnoszą się do stosowania nowoczesnych systemów zarządzania, zarządzania personelem, w tym w szczególności do tworzenia i stosowania systemów motywowania i wynagradzania w różnych sektorach i branżach oraz zatrudniania niepełnosprawnych. Podnoszone są także problemy zarządzania mikroprzedsiębiorstwem i wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu w strategiach firm różnych branż.

Wszystkie zamieszczone studia przypadków oparte są na badaniach własnych przeprowadzonych w różnych organizacjach przez Autorów – doktorantów UŁ. Prezentowana publikacja jest przeznaczona dla menedżerów organizacji oraz studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania.