Zarządzanie przedsiębiorstwem – wybrane problemy. Studia przypadków

,
ISBN 978-83-65766-15-1
Rok wydania 2017
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 148

Original price was: 39,00 zł.Current price is: 25,00 zł.

Prezentujemy zbiór studiów przypadków opracowanych przez doktorantów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dotyczą one różnych aspektów procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Odnoszą się do stosowania nowoczesnych systemów zarządzania, zarządzania personelem, w tym w szczególności do tworzenia i stosowania systemów motywowania i wynagradzania w różnych sektorach i branżach oraz zatrudniania niepełnosprawnych. Podnoszone są także problemy zarządzania mikroprzedsiębiorstwem i wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu w strategiach firm różnych branż.

Wszystkie zamieszczone studia przypadków oparte są na badaniach własnych przeprowadzonych w różnych organizacjach przez Autorów – doktorantów UŁ. Prezentowana publikacja jest przeznaczona dla menedżerów organizacji oraz studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania.

 


Spis treści

 

Wstęp

System motywowania nauczycieli w szkole ponadgimnazjalnej – Alina Błaszczyk

Zasady tworzenia systemu wynagrodzeń w Teatrze im. Adama Asnyka w miejscowości X – Anna Kułakowska

Wynagrodzenie uzależnione od umiejętności jako podstawowy  motywator pracowników produkcyjnych – Katarzyna Chudzińska

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na przykładzie firmy X – Justyna Kołodziejczyk

Lean Management jako droga do doskonalenia organizacji – Sylwia Rośniak

Fundusze Europejskie a sytuacja rynkowa mikroprzedsiębiorstwa  branży edukacyjnej – Hanna Kądziołka‑Sabanty, Magdalena Skoneczna

Potencjał intelektualny pracowników jako element Lean Management a zarządzanie własnością intelektualną – Dominika Piwowarczyk

Event marketing jako innowacyjna forma promocji firmy – Justyna Sawicka, Olga Samuel‑Idzikowska

Strategia rozwoju na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa  z sektora meblarskiego – Anna Wdowiak

Strategia marketingowa Polskich Linii Lotniczych LOT SA – Anna Szymczak