Przedsiębiorczość akademicka – procesowe modele tworzenia rozwoju

, ,
ISBN 978-83-65766-49-6
E-ISBN 978-83-65766-56-4
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 214
Słowa kluczowe Przedsiębiorczość, przedsiębiorczość
akademicka, komercjalizacja, model rozwoju, proces przedsiębiorczy, wiedza.

 

68,00 

Monografia prezentuje rozważania dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, ściśle związanej z gospodarką nowoczesną, innowacyjną i kreatywną. Dzięki postawom przedsiębiorczym, powstająca na uczelni wiedza naukowa, jest postrzegana nie tylko jako dobro samo w sobie, ale również jako okazja rynkowa i punkt startu do poszukiwania zastosowań komercyjnych.

Autorzy formułują w niej dwie propozycje teoretyczne -procesowe modele tworzenia rozwoju – umożliwiające analizę wpływu wiedzy akademickiej na powstawianie i rozwój przedsięwzięć. Znajdują one potwierdzenie w ramach empirycznej analizy szeregu przypadków przedsiębiorstw tworzonych na bazie wiedzy akademickiej. Pierwszy z modeli umożliwia powiązanie procesu przedsiębiorczego z wykorzystaniem wiedzy akademickiej, ujętej jako czynnik modyfikujący działania przedsiębiorcze, a w szczególności kształtowanie oferty rynkowej oraz konfigurację zasobów w powstającym przedsiębiorstwie. Model drugi odnosi się do procesu rozwoju przedsięwzięć akademickich będącego konsekwencją pozyskiwania, rozwijania i komercjalizacji kolejnych porcji wiedzy. Jest to koncepcja etapów rozwoju tychże przedsięwzięć, w którym uwzględniono konsekwencje procesów komercjalizacji wiedzy akademickiej dla struktury oferty biznesowej oraz sposobu działania przedsięwzięć w dłuższej perspektywie.

 


Spis treści

Wprowadzenie . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 7

Część 1. Przedsiębiorczość akademicka a perspektywa procesowa

  1. Przedsiębiorczość akademicka we współczesnych uwarunkowaniach . . . . . . . . .. . . . . .. . 17
  2. Przedsiębiorczość akademicka w ujęciu procesowym .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

 

Część 2. Ujęcie procesu powstania przedsięwzięcia akademickiego – konsekwencje rodzajów wiedzy w procesie przedsiębiorczym

  1. Powstanie przedsięwzięcia akademickiego a proces przedsiębiorczy .. . . . . . . . . . . . . . . . 71
  2. Wiedza jako czynnik powstania przedsięwzięcia akademickiego – ujęcie procesowe … . 81

 

Część 3. Ujęcie procesu rozwoju przedsięwzięć akademickich – model etapowy

  1. Teoretyczne podstawy modelowania procesów rozwoju przedsięwzięć akademickich . . . 113
  1. Model rozwoju przedsięwzięć akademickich .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187