Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce

,
ISBN 978-83-65766-09-0
Rok wydania 2017
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 264

Original price was: 49,00 zł.Current price is: 25,00 zł.

Zarządzanie różnorodnością to jedna z metod zarządzania organizacją, która zakłada, że zróżnicowanie zasobów ludzkich nie jest słabością, lecz atutem instytucji. Zróżnicowanie to jest pochodną tożsamości interesariuszy organizacji.

Celem monografii jest pokazanie, że zróżnicowanie zasobów ludzkich wymaga wykorzystania różnorodnych metod zarządzania, ale i stosowania odmiennych stylów kierowania oraz przewodzenia.

Monografia składa się z trzech części. Pierwszą tworzą teksty odnoszące się do zarządzania różnorodnością w kontekście tożsamości pierwotnej człowieka, a szczególnie dwóch jej zmiennych, jakimi są wiek oraz płeć. Opracowania zawarte w drugiej części książki nawiązują do szeroko rozumianej różnorodności kulturowej. Z kolei ostatnia część monografii zwraca uwagę na specyfikę kierowania (przewodzenia) wynikającą z różnorodności w organizacji.

 


Spis treści

 

Wstęp

 

Część I.  Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości osobistej

Rozdział 1. Zarządzanie różnorodnością w systemie pracy – Zdzisław Jasiński

Rozdział 2. Blaski i cienie zarządzania wiekiem – raport z badań – Ewa Stroińska

Rozdział 3. Motywowanie pracowników w różnym wieku na przykładzie uczelni wyższej – Iwona CzaplickaKozłowska, Sylwia Stachowska

Rozdział 4. Kariera w perspektywie generacyjnej – Alicja Miś

Rozdział 5. Różnorodność karier kobiet i mężczyzn wartością współczesnych organizacji – Joanna Dzieńdziora

Rozdział 6. Koncepcja programu mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych (MGR) jako narzędzia zarządzania różnorodnością w kontekście kształtowania zaangażowania i satysfakcji pracowniczej grupy społecznej kobiet i matek – Agata BorowskaPietrzak

Rozdział 7. Różnorodność stylów życia a wartość kapitału ludzkiego studenta – Krystyna Buchta, Monika Jakubiak, Małgorzata

Rozdział 8. Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC – Anna Dolot, Sylwia Wiśniewska

Część II.  Zarządzanie różnorodnością a różnorodność kulturowa

Rozdział 9. Uczenie się i rozwój pracowników a różnorodność kulturowa organizacji – teoria ugruntowana – Małgorzata Rozkwitalska

Rozdział 10. Wybrane narzędzia do oceny kompetencji komunikacji międzykulturowej – Anna J. Piwowarczyk

Rozdział 11. Strategia współpracy kulturowej w zarządzaniu wielokulturowością na przykładzie firmy X – Monika Pec, Wiesław Tereszko

Rozdział 12. Różnorodność kulturowa a proces adaptacji do pracy w organizacjach działających na polskim rynku – Iwona Kubica

Rozdział 13 Opinie imigrantów z Ukrainy na temat pracy w Polsce jako determinanta zmian w zarządzaniu różnorodnością w organizacjach – Teresa Kupczyk

Część III.  Zarządzanie różnorodnością a kierowanie i przewodzenie

Rozdział 14. Kobiece i męskie style zarządzania jako przejaw różnorodności w organizacji – Magdalena Wróbel, Zdzisława DackoPikiewicz

Rozdział 15. Różnorodne style kierowania i ich związek ze stylami radzenia sobie ze stresem – Katarzyna Rozbejko

Rozdział 16. Preferowane style kierowania ludźmi w organizacjach trzech sektorów gospodarki – Łukasz Haromszeki

Rozdział 17. Przywództwo w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi – perspektywa zróżnicowanego zespołu – Marcin Witkowski

Rozdział 18. W stronę pozytywnego modelu przywództwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi – Przemysław Zbierowski

Rozdział 19. Relacje między zasadniczymi celami zespołu i lidera w perspektywie różnych kategorii pracowników – Grzegorz Myśliwiec