Brak w magazynie

Wartościowanie pracy i ocena pracownicza jako narzędzia różnicowania wynagrodzeń

,
ISBN 978-83-946977-7-8
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 180

53,00  15,00 

Brak w magazynie

Niniejsza monografia jest próbą usystematyzowania wiedzy z zakresu wartościowania pracy i oceny pracowniczej w świetle zastosowania tych narzędzi w różnicowaniu wynagrodzeń. Na tle odmiennych czynników różnicowania wynagrodzeń i związanych z nimi wyzwań, opisano w niej istotę, rodzaje oraz znaczenie statycznego i dynamicznego wartościowania pracy. Wskazano na światowe tendencje przesunięcia akcentu z wartościowania stanowisk pracy w kierunku wartościowania kompetencji.

Opracowanie ma charakter teoretyczny i wskazuje na problemy, wyzwania i kierunki zmian w różnicowaniu wynagrodzeń. Rozważania w nim ujęte mogą zachęcić teoretyków i badaczy rzeczywistości gospodarczej do pogłębienia badań teoretycznych i praktycznych w zakresie oceny i wyceny pracy. Natomiast praktycy mogą znaleźć w tym opracowaniu inspirację do uporządkowania systemu taryfowego, choćby w trakcie procesu restrukturyzacji.

„Autor trafnie wskazuje na istotne determinanty kształtowania architektury systemów wynagrodzenia. (…). Ponadto zauważa, że ważnym wyzwaniem rozwoju systemów wynagrodzenia jest jego indywidualizacja, która może być najskuteczniejszą drogą pozyskania najlepszych pracowników”.

Dr hab. Tomasz Kawka, prof. WSAiB w Gdyni

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Różnicowanie wynagrodzeń

1.1. Budowa indywidualnego wynagrodzenia
1.2. Motywacyjne wynagradzanie
1.3. Patologie w sferze różnicowania wynagrodzeń
1.4. Czynniki różnicowania wynagrodzeń
1.5. Miejsce oceny pracy w systemie wynagrodzeń

Rozdział 2. Wartościowanie pracy w różnicowaniu

2.1. Statyczne i dynamiczne wartościowanie pracy
2.2. Proces przygotowania i wdrożenia wartościowania pracy
2.3. Wartościowanie kompetencji stanowiskowych
2.4. System taryfowy – powiązanie płac z wynikami wartościowania pracy

 Rozdział 3. Ocena pracownicza w różnicowaniu wynagrodzeń

3.1. Proces przygotowania i wdrożenia systemu ocen pracowniczych
3.2. Ocena i wynagradzanie efektów pracy
3.3. Ocena i wynagradzanie kompetencji

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

Spis rysunków

Spis tabel