Multi Level Marketing w dobie wellness

,
ISBN 978-83-65766-01-4
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 118

39,00  15,00 

Niniejsza monografia jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie o szanse rozwoju Multi Level Marketingu w perspektywie nasilających się trendów rynkowych związanych z szeroko rozumianą branżą wellness. W książce ukazano istotę modelu marketingu wielopoziomowego oraz praktyczne przykłady jego implementacji przez wybrane przedsiębiorstwa.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Powstała na podstawie analizy treści literatury przedmiotu, niepublikowanych dotąd materiałów studenckiego koło naukowego ManageTeaM oraz wyników badań własnych. Rozważania w nich ujęte mogą być inspiracją do dalszych badań w zakresie czynników determinujących wykorzystanie koncepcji marketingu wielopoziomowego do celów promocji produktów bądź usług.

 

„Pewną oryginalnością pracy jest znaczące wykorzystanie niepublikowanych, jak również częściowo opublikowanych materiałów firmowych zarówno z obszaru multilevel marketingu, jak również szeroko rozumianej problematyki wellness”.

Prof. dr hab. Jacek Otto


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Podstawy Multi Level Marketingu

1.1. Wstęp do Multi Level Marketingu
1.2. Historia Multi Level Marketingu
1.3. Kontrowersje wokół Multi Level Marketingu
1.4. Argumenty przemawiające za marketingiem sieciowym
1.5. Przesłanki niezbędne do powodzenia każdej strategii marketingowej
1.6. Multi Level Marketing – prowizje w systemie Uni‑Level
1.7. Dochody pasywne a system marketingu sieciowego
1.8. System Uni‑Level a zarzut piramidy finansowej
1.9. Multi Level Marketing – prowizje w systemie binarnym
1.10. Multi Level Marketing – prowizje w systemie matrycowym

Rozdział 2. Trend Wellness

2.1. Początki wellness
2.2. Halbert Dunn – ojciec nowej koncepcji wellness
2.3. Filozofia wellness
2.4. Wellness, czyli sposób na życie
2.5. Wellness sposobem na biznes
2.6. Orochronodietology® – nowa dyscyplina naukowa
2.7. Wieczna młodość z Jeunesse
2.8. Prebiotyki firmy Vianesse
2.9. Firma DLF – prekursor branży wellness w Multi Level Marketingu
2.10. Wykorzystywanie antyoksydantów w walce o młody wygląd

Rozdział 3. Wellness szansą rozwoju Multi Level Marketingu

3.1. Szanse rozwoju Multi Level Marketingu
3.2. Rozwój firmy happy.co w Polsce
3.3. Świadomość wellness okiem dystrybutora firmy Vianesse
3.4. Tendencja dbania o młody wygląd szansą rozwoju firmy Jeunesse
3.5. Popularność Multi Level Marketingu
3.6. Charakterystyka badania empirycznego i analiza jego wyników

Zakończenie

Bibliografia

Załącznik

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów