Multi Level Marketing w dobie wellness

,
ISBN 978-83-65766-01-4
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 118

39,00 

Niniejsza monografia jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie o szanse rozwoju Multi Level Marketingu w perspektywie nasilających się trendów rynkowych związanych z szeroko rozumianą branżą wellness. W książce ukazano istotę modelu marketingu wielopoziomowego oraz praktyczne przykłady jego implementacji przez wybrane przedsiębiorstwa.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Powstała na podstawie analizy treści literatury przedmiotu, niepublikowanych dotąd materiałów studenckiego koło naukowego ManageTeaM oraz wyników badań własnych. Rozważania w nich ujęte mogą być inspiracją do dalszych badań w zakresie czynników determinujących wykorzystanie koncepcji marketingu wielopoziomowego do celów promocji produktów bądź usług.

 

„Pewną oryginalnością pracy jest znaczące wykorzystanie niepublikowanych, jak również częściowo opublikowanych materiałów firmowych zarówno z obszaru multilevel marketingu, jak również szeroko rozumianej problematyki wellness”.

Prof. dr hab. Jacek Otto