Kapitał relacyjny banków a kryzys pandemiczny. Działania polskich banków względem interesariuszy w obliczu COVID-19

, ,
ISBN 9788365766465
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 406
Słowa kluczowe
Kapitał relacyjny,
banki,
społeczna odpowiedzialność banków,
kryzys pandemiczny,
Covid-19

 

110,00 

Książka opisuje reakcje polskich banków na kryzys Covid-19 i ich relacje z kluczowymi interesariuszami. Pierwszą część publikacji poświęcono samemu kryzysowi – opisano przebieg pandemii i jej konsekwencje dla gospodarki, w tym konsumentów i przedsiębiorstw oraz banków. Druga część poświęcona jest w całości reakcjom polskich banków na kryzys pandemiczny – prezentuje kluczowe reakcje i przykłady konkretnych działań wobec najważniejszych grup interesariuszy: pracowników, klientów, inwestorów, społeczeństwa i innych zainteresowanych stron. Działania te oceniono w kontekście roli i odpowiedzialności banków w wymiarze prawnym i ekonomicznym, ale także społecznym i wolicjonalnym.


Spis treści

Wstęp

Część I Kryzys pandemiczny COVID-19 i jego konsekwencje ekonomiczne

 1. Przebieg pandemii i restrykcje związane z jej zwalczaniem

1.1. Przebieg pandemii COVID-19

1.2. Ograniczenia wprowadzane w ramach walki z pandemią

1.3. Przewidywania dotyczące czasu trwania pandemii

 1. Działania pomocowe państwa w obliczu kryzysu pandemicznego

2.1. Rodzaje działań podejmowanych w obszarze polityki gospodarczej, związanych z przeciwdziałaniem i łagodzeniem skutków pandemii

2.2. Działania w obszarze polityki gospodarczej, związane z przeciwdziałaniem i łagodzeniem skutków pandemii, podejmowane w Polsce

 1. Makroekonomiczne konsekwencje kryzysu pandemicznego

3.1. Kryzys pandemiczny a straty gospodarcze – model teoretyczny

3.2. Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę

 1. Konsekwencje kryzysu pandemicznego dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

4.1. Gospodarstwa domowe

4.2. Przedsiębiorstwa

 1. Konsekwencje kryzysu pandemicznego dla banków

5.1. Kanały wpływu kryzysu pandemicznego na banki – model teoretyczny

5.2. Postulaty sektora bankowego

5.3. Reakcje władz regulacyjno-nadzorczych na kryzys pandemiczny

5.4. Wpływ kryzysu pandemicznego na działalność i wyniki polskich banków

 1. Kryzys pandemiczny – podsumowanie

Część II Relacje banków z interesariuszami w czasie kryzysu pandemicznego

 1. Kapitał relacyjny i społeczna odpowiedzialność banków w obliczu pandemii COVID-19

7.1. Kapitał relacyjny i wymiary odpowiedzialności banku

7.2. Społeczna odpowiedzialność banków w obliczu kryzysu pandemicznego

 1. Relacje banków z interesariuszami w czasie pandemii – odpowiedzialność wobec pracowników

8.1. Uwagi wstępne

8.2. Bezpieczne warunki pracy

8.3. Praca zdalna

8.4. Kwestie płacy i ubezpieczenia oraz systemu oceny pracowników

8.5. Zwolnienia i nowa rekrutacja

8.6. Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji pracowników

8.7. Zapewnienie wsparcia emocjonalnego i psychicznego

8.8. Wspieranie pracowników poprzez jasną komunikację

8.9. Podsumowanie

 1. Relacje banków z interesariuszami w czasie pandemii – odpowiedzialność wobec klientów

9.1. Uwagi wstępne

9.2. Obsługa klientów w oddziałach

9.3. Obsługa klientów poprzez kanały zdalne

9.4. Dostępność gotówki

9.5. Promocja płatności bezgotówkowych

9.6. Moratoria kredytowe

9.7. Zapewnienie płynności (udzielanie nowych kredytów)

9.8. Realizacja rządowych programów wsparcia

9.9. Inne udogodnienia dla klientów

9.10. Podsumowanie

 1. Relacje banków z interesariuszami w czasie pandemii – odpowiedzialność wobec inwestorów

10.1. Uwagi wstępne

10.2. Ograniczenie strat inwestorów

10.3. Zapewnienie przejrzystości

10.4. Ograniczanie uszczupleń funduszy własnych

10.5. Organizacja bezpiecznego walnego zgromadzenia

 1. Relacje banków z interesariuszami w czasie pandemii – odpowiedzialność wobec społeczeństw

11.1. Uwagi wstępne

11.2. Instytucje i pracownicy opieki zdrowotnej

11.3. Obywatele i społeczności

11.4. Podsumowanie

 1. Relacje banków z interesariuszami w czasie pandemii – odpowiedzialność wobec pozostałych interesariuszy

12.1. Uwagi wstępne

12.2. Konkurenci – koopurenci

12.3. Partnerzy i dostawcy

12.4. Władze regulacyjne i nadzorcze

12.5. Samorządy lokalne

12.6. Środowisko naturalne

 1. Podsumowanie – relacje banków z interesariuszami w czasie pandemii

Post scriptum

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów


 

Wszystkie formaty:

Okładka miękka, e-book