Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informacji finansowych w kolejnych fazach cyklu życia

, ,
ISBN 978-83-946977-0-9
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 141

Original price was: 56,00 zł.Current price is: 15,00 zł.

Celem książki określenie optymalnego zakresu informacyjnego w obszarze finansów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) działających w kolejnych fazach cyklu życia. Dla realizacji  tak sformułowanego celu przyjęto tezę, że zakres informacji finansowej niezbędnej  w zarządzaniu MSP jest zróżnicowany w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i etapu jego rozwoju. W celu weryfikacji tezy przeprowadzono badania jakościowe wśród podmiotów sektora MSP znajdujących się  w kolejnych fazach cyku życia. Badania przedsiębiorstw funkcjonujących w trzech pierwszych fazach cyklu życia: narodzin, wzrostu i stabilizacji przeprowadzono za pomocą wywiadów bezpośrednich; badania potrzeb informacji finansowych w fazach: kryzysu, schyłku i upadłości dokonano za pomocą analizy przypadku wybranego przedsiębiorstwa działającego w warunkach upadłości likwidacyjnej.

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce  a ich potrzeby w zakresie informacji finansowych

1.1.   Przedsiębiorczość – istota i znaczenie
1.2.   Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
1.3.   Trajektorie rozwoju MSP- modele fazowe
1.4.   Potrzeby MSP w zakresie informacji finansowych w kontekście   faz cyklu życia

Rozdział 2 Kryzys w przedsiębiorstwie – zagrożenie działalności  lub szansa na rozwój

2.1.   Istota kryzysu w przedsiębiorstwie i jego fazy
2.2.   Upadłość jako konsekwencja nieopanowania kryzysu
2.3.   Upadłość jako faza cyklu życia małego i średniego   przedsiębiorstwa  i jej geneza
2.4 .  Problem upadłości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rozdział 3. System informacji finansowej w małych i średnich  przedsiębiorstwach

3.1.   Uproszczone ewidencje podatkowe jako źródło informacji  w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem
3.2 .   Rola rachunkowości jako systemu informacyjnego    w małym i średnim przedsiębiorstwie
3.3.   Sprawozdanie finansowe małych i średnich   przedsiębiorstw – jego elementy i ich wartość informacyjna
3.4.   Jakość informacyjna sprawozdania finansowego a zasada    kontynuacji działalności

Rozdział 4. Zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa  po ogłoszeniu upadłości – analiza przypadku i propozycje zmian

4.1.   Upadłość przedsiębiorstwa z sektora MSP jako skutek błędu  zarządzania  lub sytuacji rynkowej – case study
4.2.   Analiza zmian zasad rachunkowości po ogłoszeniu upadłości  małego i średniego przedsiębiorstwa
4.3.   Ocena wartości informacyjnej sprawozdań finansowych  przy braku założenia kontynuacji działalności
4.4 .  Propozycje zmian zwiększających użyteczność sprawozdań  finansowych małych i średnich przedsiębiorstw działających   w warunkach upadłości

Zakończenie

Bibliografia

Spis ilustracji

Spis tabel