Zarządzanie wartością dla klienta na rynku niszowych usług kulturalnych

,
ISBN 978-83-946977-5-4
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 168

49,00  15,00 

Niniejsza monografia ma na celu prezentację procesu zarządzania wartością dla klienta na rynku kultury. Ukazano w niej istotę wartości dla nabywcy oferowanej przez niszowe podmioty, jakimi są kina studyjne.

Praca ma charakter teoretyczno–empiryczny. Powstała na podstawie analizy treści literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych. Rozważania w niej ujęte mogą być inspiracją do dalszych badań w zakresie partnerstwa w budowaniu wartości dla klienta, a także aplikacyjności zaprezentowanego modelu w innych branżach.

„Podjęcie przez Autorkę problematyki tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości dla klienta w niszowych instytucjach kultury jest świadectwem wyboru tematu ważnego, aktualnego i o dużym potencjale rozwojowym.”

Prof. dr hab. Jacek Otto

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Specyfika wartości dla klienta na rynku usług kulturalnych

1.1. Wartość w naukach społecznych i ekonomicznych
1.2. Obszary, interesariusze i instrumenty kreowania wartości  w przedsiębiorstwie zorientowanym rynkowo
1.3. Alokacja wartości w koncepcji marketingu
1.4. Wartość dla klienta na rynku usług kulturalnych

Rozdział 2. Miejsce kin studyjnych na rynku usług kulturalnych w Polsce

2.1. Struktura podmiotowa rynku usług kulturalnych w Polsce
2.2. Kina studyjne i lokalne działające w Polsce
2.3. Specyfika zarządzania instytucjami kultury i źródła ich finansowania
2.4. Wykorzystanie marketingu w zarządzaniu instytucjami kultury

Rozdział 3. Zarządzanie wartością dla klienta w kinach studyjnych –  ujęcie modelowe

3.1. Modele zarządzania wartością dla klienta w literaturze przedmiotu
3.2. Model zarządzania wartością dla klienta w kinach studyjnych

Rozdział 4. Identyfikacja wartości dla klienta kin studyjnych  w świetle wyników badań

4.1. Metodyka badania
4.2. Oczekiwania wobec wartości i zachowania nabywcze
4.3. Satysfakcja i lojalność jako efekt zarządzania wartością dla klienta
4.4. Korzystanie z usług kina studyjnego jako konsekwencja dostarczonej wartości

Rozdział 5. Implementacja zarządzania wartością dla klienta  w kinach studyjnych – wyniki badań

5.1. Metodyka badania
5.2. Etapy zarządzania wartością dla klienta
5.3. Badania marketingowe w zarządzaniu wartością
5.4. Relacje w zarządzaniu wartością dla klienta
5.5. Konsekwencje zarządzania wartością dla klientów kin studyjnych

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów