Koncepcja orientacji rynkowej i perspektywy jej zastosowania

ISBN 978–83–62378–66–1
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Biblioteka
Liczba stron 131

45,00 

Monografia ma na celu ukazanie zmian zachodzących w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz roli, jaką pełnią w tym systemie uczelnie publiczne. Uczelnie, oprócz realizowania podstawowych zadań: świadczenia usług edukacyjnych i prowadzenia badań naukowych, oddziałują na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez podejmowanie działań pod wpływem wiedzy płynącej z otoczenia. W książce zaprezentowano elementy koncepcji orientacji rynkowej oraz wskazano na uwarunkowania sprzyjające jej wdrażaniu w uczelniach publicznych. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Rozważania w nim ujęte mogą być punktem wyjścia do dalszych analiz porównawczych oraz koncentrujących się na postrzeganiu możliwości wdrażania orientacji rynkowej przez głównych interesariuszy uczelni.