Koncepcja orientacji rynkowej i perspektywy jej zastosowania

, ,
ISBN 978–83–62378–66–1
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Biblioteka
Liczba stron 131

Original price was: 45,00 zł.Current price is: 15,00 zł.

Monografia ma na celu ukazanie zmian zachodzących w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz roli, jaką pełnią w tym systemie uczelnie publiczne. Uczelnie, oprócz realizowania podstawowych zadań: świadczenia usług edukacyjnych i prowadzenia badań naukowych, oddziałują na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez podejmowanie działań pod wpływem wiedzy płynącej z otoczenia. W książce zaprezentowano elementy koncepcji orientacji rynkowej oraz wskazano na uwarunkowania sprzyjające jej wdrażaniu w uczelniach publicznych. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Rozważania w nim ujęte mogą być punktem wyjścia do dalszych analiz porównawczych oraz koncentrujących się na postrzeganiu możliwości wdrażania orientacji rynkowej przez głównych interesariuszy uczelni.

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Uczelnia jako dostawca usług edukacyjnych

1.1. Rola edukacji w społeczeństwie
1.2. Usługa edukacyjna jako dobro mieszane (quasi‑publiczne)
1.3. Zadania uczelni publicznych
1.4. Modele funkcjonowania uczelni

Rozdział 2. Rynek usług edukacyjnych polskich uczelni publicznych  w ujęciu ilościowym

2.1. Właściwości rynku usług edukacyjnych
2.2. Analiza sytuacji polskich uczelni publicznych w ujęciu rynkowym
2.3. Makrootoczenie polskich uczelni publicznych
2.4. Mikrootoczenie polskich uczelni publicznych

Rozdział 3. Koncepcje marketingu i orientacji rynkowej – podstawy teoretyczne

3.1. Pojęcie i rola marketingu w działalności organizacji
3.2. Zastosowanie marketingu w szkolnictwie wyższym
3.3. Orientacja rynkowa organizacji

Rozdział 4.  Perspektywy wdrażania orientacji rynkowej  przez polskie uczelnie publiczne

4.1. Polskie uczelnie publiczne wobec wyzwań szkolnictwa wyższego
4.2. Zalecenia dotyczące wdrażania orientacji rynkowej na polskich uczelniach publicznych
4.3. Przyszłość polskich uczelni publicznych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel