Bankructwo polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP – analiza i ocena modeli predykcyjnych

, ,
ISBN 978-83-946977-3-0
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo Biblioteka
Liczba stron 128

Original price was: 47,00 zł.Current price is: 15,00 zł.

Niniejsza monografia jest próbą przeanalizowania zewnętrznych i wewnętrznych czynników wpływających na potencjalne bankructwo mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, a ujęte w niej treści stanowić mogą inspirację do budowania narzędzi predykcyjnych, uwzględniających specyfikę finansów przedsiębiorstw sektora MŚP.

„Problematyka podjęta przez autorkę jest ważna nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania całej gospodarki i roli sektora MSP ale z punktu widzenia interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa […] ale także interesariuszy wewnętrznych przedsiębiorstwa”.

Prof. dr hab. Piotr Niedzielski

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce – analiza zagadnienia

1.1. Przedsiębiorstwo i cele jego funkcjonowania
1.2. Definicja i podstawy kwalifikacji przedsiębiorstw sektora
1.3. Charakterystyka przedsiębiorstw MŚP i ich cechy jakościowe
1.4. Znaczenie sektora MŚP dla gospodarki
1.5. Konkurencyjność sektora MŚP

Rozdział 2. Bankructwo w sektorze MŚP – analiza zjawiska

2.1. Definicja podstawowych pojęć z zakresu bankructwa
2.2. Problem bankructwa w sektorze MŚP
2.3. Przyczyny bankructwa przedsiębiorstw sektora MŚP
2.4. Polityka drugiej szansy
2.5. Modele predykcji bankructwa

Rozdział 3. Ocena efektywności wybranych modeli predykcyjnych – analiza empiryczna

3.1. Cel badań i hipoteza badawcza
3.2. Analiza efektywności predykcyjnej wybranych modeli dyskryminacyjnych
3.3. Analiza skuteczności modeli logitowych w predykcji bankructwa przedsiębiorstw MŚP
3.4. Wnioski z badań
3.5. Ograniczenia badań
3.6. Wnioski końcowe i kierunki potencjalnych badań

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów