Brak w magazynie

Problemy różnorodności w zarządzaniu

,
ISBN 978-83-65766-08-3
Rok wydania 2017
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 333

49,00  25,00 

Brak w magazynie

Niniejsza monografia stanowi zbiór opracowań poświęconych zarządzaniu różnorodnością. W tekstach w niej zawartych Autorzy przedstawiają wielowymiarowe „oblicze” różnorodności organizacyjnej, a celem opracowania jest wskazanie na złożoność problematyki różnorodności w zarządzaniu. W naukach o zarządzaniu różnorodność kojarzona jest zwykle ze zróżnicowaniem zasobów ludzkich wynikającym z szeregu zmiennych stanowiących o tożsamości człowieka. W tym kontekście wymienia się składowe tożsamości pierwotnej i wtórnej jednostki. Różnorodność w nauce o zarządzaniu odnosi się także do wielu innych aspektów działalności organizacji – między innymi do zróżnicowania stosowanych metod i narzędzi zarządzania.

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Znaczenie różnorodności zespołu w nowym przedsięwzięciu biznesowym na przykładzie krakowskich organizacji typu start-up  – Michał Adamczyk

Rozdział 2. Samozarządzające się organizacje a zróżnicowanie zasobów pracy – Ewa BeckKrala, Marzena Staszkiewicz

Rozdział 3. Dopasowanie kompetencyjne członków interdyscyplinarnych zespołów projektowych – Beata Chmielewiec

Rozdział 4. Partycypacja w kształtowaniu warunków pracy a zróżnicowanie form zatrudnienia – Anna CierniakEmerych, Szymon Dziuba

Rozdział 5. Zróżnicowanie w podejściu do wykorzystywania systemu sugestii w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Studium przypadku – Szymon T. Dziuba, Anna CierniakEmerych

Rozdział 6. Trafność i rzetelność narzędzi badawczych w procesie analizy związków  między kompetencją sieciową a zatrudnialnością i sukcesem kariery – Marzena Fryczyńska, Alena Ivanova

Rozdział 7. Między zróżnicowaniem, nierównością a różnorodnością.  Perspektywy socjologiczna i zarządzania – Piotr Górski

Rozdział 8. Podejście sieciowe w zarządzaniu różnorodnością – ujęcie teoretyczne – Kalina Grzesiuk

Rozdział 9. Problemy zarządzania różnorodnością w organizacji sportowej  w kontekście regulacji rynku pracy profesjonalnej ligi piłkarskiej w Polsce – Tomasz Kawka

Rozdział 10. Postrzeganie pracowników administracji samorządowej na polskim rynku pracy – wyniki badań – Paweł Kozakiewicz, Izabela Stańczyk

Rozdział 11. Postrzeganie pracy tymczasowej przez pracowników i czynniki mające  na nie wpływ jako determinanta zmian w zarządzaniu różnorodnością  form zatrudnienia –  Joanna Kubicka, Teresa Kupczyk, Joanna PrzemyślańskaWłosek

Rozdział 12. Różnorodność metod walki ze stresem – Sandra Misiak‑Kwit

Rozdział 13. Zarządzanie różnorodnością podstaw zatrudnienia w przedsiębiorstwie  (aspekty ekonomiczne i prawne) – Jerzy Olszewski, Mariusz Piotrowski

Rozdział 14. Zarządzanie różnorodnością i zarządzanie przez projekty  – uzupełniające się idee – Katarzyna PiwowarSulej

Rozdział 15. Zarządzanie różnorodnością jako wsparcie rodzicielstwa pracowników – Ewa RyłkoPoniedziałek

Rozdział 16. Różnorodność metod mieszanych w badaniach zarządzania  zasobami ludzkimi – Joanna Samul

Rozdział 17. Problematyka zatrudniania i godnej pracy w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych- Hanna Sikacz

Rozdział 18. Uniwersalne czy różnorodne profile kompetencji? Analiza w oparciu  o charakter wykonywanych zadań i efektywność pracownika – Agnieszka Springer

Rozdział 19. Różnorodność w miejscu pracy a występowanie konfliktów – Barbara A. Sypniewska, Małgorzata Baran

Rozdział 20. Różnorodność systemów motywowania w procesach innowacyjnych – Joanna Żukowska