Propozycja wartości zatrudnienia a zaangażowanie pracowników sektora kultury

,
ISBN 978-83-65766-03-8
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 138

Original price was: 49,00 zł.Current price is: 15,00 zł.

Niniejsza monografia ma na celu wykazanie, że zarządzanie instytucjami kultury wymaga świadomego kształtowania przez zarządzających propozycji wartości zatrudnienia, gdyż ta, kiedy nie odpowiada potrzebom pracowników, powodować może spadek zaangażowania, który skutkuje z kolei słabszymi rezultatami organizacji.

Publikacja zainteresować powinna przedstawicieli sektora kultury (a szczególnie kadrę kierowniczą), którzy pracują lub będą pracować nad kształtowaniem propozycji wartości zatrudnienia oraz zarządzają zaangażowaniem organizacyjnym. Książka stanowić też może źródło wiedzy o sferze kultury dla wszystkich, którzy nie są twórcami kultury, lecz jej mniej lub bardziej świadomymi konsumentami.

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Propozycja wartości zatrudnienia

1.1. Idea wartości w naukach o zarządzaniu
1.2. Wartości a zarządzanie zasobami ludzkimi
1.3. Istota propozycji wartości zatrudnienia
1.4. Składowe propozycji wartości zatrudnienia
1.5. Zarządzanie propozycją wartości zatrudnienia

Rozdział 2. Zaangażowanie pracowników

2.1. Powody zainteresowania zaangażowaniem pracowników
2.2. Zaangażowanie pracowników w ujęciu definicyjnym
2.3. Geneza i ewolucja podejścia do zaangażowania pracowników
2.4. Koncepcja zaangażowania organizacyjnego
2.5. Pomiar zaangażowania
2.6. Konsekwencje wysokiego poziomu zaangażowania

Rozdział 3. Sektor kultury i jego specyfika

3.1. Charakterystyka sektora kultury
3.2. Sektor kultury w Polsce
3.3. Zasoby ludzkie sektora kultury
3.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach kultury

Rozdział 4. Propozycja wartości zatrudnienia i zaangażowanie pracowników sektora kultury w świetle badań sondażowych

4.1. Metodyka badań własnych
4.2. Charakterystyka badanych i reprezentowanych przez nich instytucji sektora kultury
4.3. Oczekiwana i oferowana propozycja wartości zatrudnienia
4.4. Zaangażowanie organizacyjne pracowników sfery kultury
4.5. Wartości a zaangażowanie
4.6. Wnioski z badań i dyskusja wyników

Zakończenie

Bibliografia

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety wykorzystany w badaniach własnych

Spis rysunków

Spis tabel