Ewolucja bilansu i jego roli w systemie rachunkowości – ujęcie historyczne

,
ISBN 978-83-946137-3-0
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe
Doctrina
Liczba stron 131

56,00  15,00 

Monografia traktuje o roli bilansu w systemie rachunkowości. W książce prezentowana jest ewolucja rachunkowości od momentu jej powstania do czasów współczesnych. Praca to cenna pozycja literaturowa dla wszystkich zainteresowanych historią rachunkowości. Znaleźć w niej można nie tylko układ bilansów sporządzanych na ziemiach polskich, ale także wprowadzenie do historii rachunkowości i jej pojmowania od czasów prehistorycznych do współczesnych.

 


Spis treści

 

Wstęp

 Rozdział 1. Istota, geneza i rozwój rachunkowości

1.1. Rachunkowość jako system informacyjny
1.2. Historia rachunkowości i jej regulacji
1.3. Powstanie sprawozdania finansowego i jego ewolucja w ustawie o rachunkowości

Rozdział 2. Ewolucja bilansu przed uzyskaniem niepodległości państwa polskiego

2.1. Bilans — pojęcie, pochodzenie, pierwotne formy i znaczenie dla rozwoju rachunkowości
2.2. Początki bilansu na ziemiach polskich
2.3. Forma bilansu na początku XX wieku

Rozdział 3. Bilanse w okresie II Rzeczypospolitej

3.1. Regulacje prawne sporządzania bilansu w początkowej fazie funkcjonowania II Rzeczypospolitej
3.2. Forma bilansu w praktyce gospodarczej w początkach II Rzeczypospolitej (w latach 1918–1934)
3.3. Jednolite unormowania zasad sporządzania bilansu

Rozdział 4. Wpływ wydania jednolitych przepisów sporządzania bilansów na ich układ — analiza porównawcza

4.1. Ewolucja bilansu Cukrowni „Zbiersk’’ w latach 1914–1933
4.2. Ewolucja bilansu Cukrowni „Zbiersk’’ w latach 1934–1939
4.3. Analiza porównawcza bilansów Cukrowni „Zbiersk’’ w latach 1914—1939

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis Ilustracji