Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu na rynku atrakcji turystycznych

,
ISBN 978-83-946977-1-6
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 136

Original price was: 49,00 zł.Current price is: 20,00 zł.

Monografia jest próbą uchwycenia wykorzystania e-marketingu w środowisku omnichannel, ze szczególnym uwzględnieniem rynku atrakcji turystycznych. Rozważania w niej ujęte mogą być inspiracją do realizacji badań dotyczących zachowań konsumenta i marketingu w środowisku omnichannel. Mogą też stanowić wsparcie dla praktyków w zakresie wspomnianej problematyki.

 

„Autorka zgromadziła odpowiedni zasób fachowych źródeł, jak również przeprowadziła ciekawe i zakrojone na szeroką skalę badanie empiryczne (…). To wszystko stworzyło Autorce dobre podstawy do rozważań dotyczących wybranych działań marketingowych w Internecie, ich intensywności i nade wszystko, oceny ich skuteczności (…). Z pewnością atutem pracy jest jej walor praktyczno-aplikacyjny”.

Dr hab. Mariusz Trojanowski

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Omnichannel i Nowa Gospodarka jako punkt wyjścia  dla współczesnego marketingu

1.1. Środowisko omnichannel – trendy i tendencje
1.2. Nowa Gospodarka jako podstawa rozwoju omnichannel
1.3. Konsument i jego funkcjonowanie w realiach omnichannel

Rozdział 2. Marketing w realiach omnichannel

2.1. Marketing a wyzwania omnichannel
2.2. Marketing turystyczny
2.3. Marketing elektroniczny w realiach omnichannel – narzędzia i ich stosowanie

Rozdział 3. Przedmiot i metodyka badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział 4. E-marketing w środowisku omnichannel z perspektywy konsumentów

4.1. Charakterystyka grupy badanej
4.2. Determinanty wrażliwości konsumentów na narzędzia e‑marketingu
4.3. Znaczenie poszczególnych narzędzi e‑marketingu w realiach omnichannel  na rynku atrakcji turystycznych

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów