Zastosowanie chmury obliczeniowej w polskich organizacjach

,
ISBN 978–83–62378–70–8
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Biblioteka
Liczba stron 176

Original price was: 49,00 zł.Current price is: 15,00 zł.

Monografia pokazuje (na przykładzie wybranych usług informatycznych), w jaki sposób polskie organizacje wykorzystują zasoby chmury obliczeniowej. Wskazano w niej: korzyści i ograniczenia funkcjonalne dla organizacji wynikające z wykorzystania zasobów chmury obliczeniowej, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa informacji, krajowe uwarunkowania prawne związane z tym modelem przetwarzania danych.

„Książka może stać się cenną pozycją dla profesjonalnych i nieprofesjonalnych odbiorców nie tylko ze środowisk akademickich jako pomoc w ich codziennej pracy, czy jako model projekcji ich wymagań w stosunku do chmury obliczeniowej i usług w niej udostępnianych”

z recenzji dr hab. Ewy Ziemby, prof. UE

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1.  Wpływ technologii informatycznej na zarządzanie

1.1. Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne organizacji a technologie informatyczne
1.2. Rozwój systemów informatycznych zarządzania w realiach globalnej ekonomii
1.3. Ewolucja ładu korporacyjnego w IT

Rozdział 2. Istota i znaczenie chmury obliczeniowej dla zarządzania organizacją

2.1. Definicja i elementy chmury obliczeniowej
2.2. Rynek usług w chmurze obliczeniowej i rola użytkowników mobilnych
2.3. Chmura obliczeniowa w biznesie na terenie Unii Europejskiej – korzyści i bariery
2.4. Przykład kosztów implementacji prywatnej chmury obliczeniowej
2.5. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem chmury obliczeniowej

Rozdział 3. Badanie użyteczności chmury obliczeniowej

3.1. Opis metodyki badań nad chmurą obliczeniową
3.2. Charakterystyka badanych organizacji
3.3. Stopień wykorzystania usług
3.4. Przykłady wykorzystania wdrożeń chmury obliczeniowej

Zakończenie

Bibliografia

Spis skrótów

Załączniki

Spis rysunków

Spis tabel

Spis załączników