Firmy rodzinne sektora MŚP. Wybrane sposoby pokonywania barier ich rozwoju

ISBN 978-83-946977-4-7
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 122

49,00 

Praca ma charakter teoretyczny, rozważania zaprezentowane w monografii mogą stanowić inspirację dla prac o charakterze empirycznym. Ukazana została w niej próba wyodrębnienia barier ograniczających rozwój firm rodzinnych z sektora MŚP oraz wskazanie sposobów ich redukcji. Szczególna uwaga została poświęcona charakterystyce firm rodzinnych z sektora MŚP, procesowi sukcesji, barierom rozwoju firm rodzinnych oraz miejscu doradztwa w procesie pokonywania tych barier. Rozważania zawarte w monografii mogą być inspiracją zarówno do działań reaktywnych, jak i pro aktywnych, które prowadzą do zwiększenia aktywności w obrębie pokonywania barier rozwoju analizowanej grupy przedsiębiorstw.

 

„(…) monografia stanowi udane studium teoretyczne rozważań nad uwarunkowaniami ograniczającymi rozwój firm rodzinnych z sektora MŚP wraz ze sformułowaniem praktycznych metod ograniczania barier rozwojowych w praktyce gospodarczej. Ma jednocześnie charakter inspirujący do prowadzenia dalszych badań w tym obszarze”.

Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. PŁ