Firmy rodzinne sektora MŚP. Wybrane sposoby pokonywania barier ich rozwoju

,
ISBN 978-83-946977-4-7
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 122

Original price was: 49,00 zł.Current price is: 15,00 zł.

Praca ma charakter teoretyczny, rozważania zaprezentowane w monografii mogą stanowić inspirację dla prac o charakterze empirycznym. Ukazana została w niej próba wyodrębnienia barier ograniczających rozwój firm rodzinnych z sektora MŚP oraz wskazanie sposobów ich redukcji. Szczególna uwaga została poświęcona charakterystyce firm rodzinnych z sektora MŚP, procesowi sukcesji, barierom rozwoju firm rodzinnych oraz miejscu doradztwa w procesie pokonywania tych barier. Rozważania zawarte w monografii mogą być inspiracją zarówno do działań reaktywnych, jak i pro aktywnych, które prowadzą do zwiększenia aktywności w obrębie pokonywania barier rozwoju analizowanej grupy przedsiębiorstw.

 

„(…) monografia stanowi udane studium teoretyczne rozważań nad uwarunkowaniami ograniczającymi rozwój firm rodzinnych z sektora MŚP wraz ze sformułowaniem praktycznych metod ograniczania barier rozwojowych w praktyce gospodarczej. Ma jednocześnie charakter inspirujący do prowadzenia dalszych badań w tym obszarze”.

Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. PŁ

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka firm rodzinnych z sektora MŚP

1.1. Definicja i istota sektora MŚP w Polsce
1.2. Charakterystyka firmy rodzinnej
1.3. Rodzaje firm rodzinnych
1.4. Struktury własnościowe w firmach rodzinnych

Rozdział 2. Charakterystyka procesu sukcesji

2.1. Identyfikacja procesów w organizacji
2.2. Definicje i modele sukcesji
2.3. Zjawisko cyklu życia firm rodzinnych – determinanty sukcesu i niepowodzenia gospodarczego
2.4. Proces zmiany w firmie rodzinnej w obszarze władzy

Rozdział 3. Bariery procesu rozwoju firm rodzinnych

3.1. Definicja barier rozwoju sektora MŚP, w tym firm rodzinnych, oraz ich klasyfikacja
3.2. Zewnętrze bariery firm rodzinnych
3.3. Wewnętrzne bariery firm rodzinnych
3.4. Ograniczenia w procesie sukcesji w firmach rodzinnych

Rozdział 4. Wybrane sposoby redukcji barier rozwoju firm rodzinnych z sektora MSP

4.1. Przedsiębiorcze zachowania współczesnych firm rodzinnych z sektora MŚP
4.2. Doradztwo w procesie sukcesji

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel