Uwarunkowania badań marketingowych w praktyce przedsiębiorstw

,
ISBN 978-83-63199-58-6
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 146

Original price was: 40,00 zł.Current price is: 15,00 zł.

Celem monografii jest skonfrontowanie założeń teoretycznych dotyczących roli badań marketingowych w zarządzaniu organizacją z praktyką przedsiębiorstw oraz weryfikacja wpływu cech podmiotów gospodarczych, jako czynników różnicujących podejmowaną przez nie działalność badawczą. Badania marketingowe, rozumiane jako proces pozyskiwania informacji na potrzeby rozwiązywania problemów wynikających z funkcji zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem, powinny stanowić świadomą i celową działalność, ściśle uwarunkowaną określonymi czynnikami, a nie przypadkową aktywność badawczą. W celu weryfikacji tego założenia podjęto próbę diagnozy, jakie badania są podejmowane przez podmioty gospodarcze, w jakim zakresie oraz z jaką intensywnością, a także jak kształtuje się postrzeganie roli badań marketingowych w opinii badanych przedsiębiorstw.

Całość rozważań ujętych w monografii składa się z dwóch części. Pierwsza część opiera się na materiale pochodzącym ze źródeł wtórnych (głównie literatura przedmiotu), drugą przygotowano na podstawie wyników badania empirycznego.

W oparciu o przeprowadzone rozważania wyodrębniono pewne uwarunkowania – cechy przedsiębiorstw – wyznaczające zapotrzebowanie na informację marketingową. W świetle wyników badania podjęto próbę zweryfikowania współzależności między tymi czynnikami a rodzajami badań realizowanych w praktyce przez przedsiębiorstwa.

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją

1.1. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na tle procesów ewolucyjnych otoczenia rynkowego
1.2. Istota i funkcje badań marketingowych
1.3. Rola badań marketingowych we współczesnym przedsiębiorstwie

Rozdział 2. Uwarunkowania współczesnych badań marketingowych

2.1. Badania marketingowe jako element wspomagania procesu decyzyjnego
2.2. Cechy charakterystyczne przedsiębiorstw a badania marketingowe

Rozdział 3. Badania marketingowe w praktyce przedsiębiorstw

3.1. Cel i metodyka badania oraz charakterystyka próby
3.2. Postrzeganie roli badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
3.3. Stopień upowszechnienia badań marketingowych wśród badanych przedsiębiorstw

Rozdział 4. Uwarunkowania badań marketingowych a ich realizacja w praktyce przedsiębiorstw

4.1. Charakter prowadzonej działalności a podejmowanie badań marketingowych
4.2. Pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa a podejmowanie badań marketingowych
4.3. Wielkość przedsiębiorstwa a podejmowanie badań marketingowych
4.4. Zasięg przestrzenny obsługiwanego rynku a podejmowanie badań marketingowych
4.5. Wnioski z badania

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel