Benchmarking regionalny w praktyce zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu

,
ISBN 978-83-63199-61-6
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 129

Original price was: 40,00 zł.Current price is: 15,00 zł.

Publikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej.

Celem teoretycznej części książki jest określenie roli benchmarkingu regionalnego w zarządzaniu innowacyjnym rozwojem regionu, a celem empirycznej części książki jest pokazanie – na przykładzie województwa łódzkiego – możliwości i korzyści wynikających z zastosowania benchmarkingu w zarządzaniu innowacyjnym rozwojem regionu.

Innowacyjny rozwój regionu jest pochodną innowacyjności poszczególnych elementów kapitału regionalnego. Zastosowanie benchmarkingu wewnętrznego w zarządzaniu innowacyjnym rozwojem regionu umożliwia wyrównanie i zwiększenie zdolności innowacyjnych jednego z komponentów kapitału regionalnego, w tym przypadku instytucji wsparcia biznesu, a także ma za zadanie zwiększyć wymianę i adaptację wiedzy między poszczególnymi podmiotami sceny regionalnej, w tym przypadku między przedsiębiorstwami i instytucjami wsparcia biznesu.

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Rola benchmarkingu regionalnego wśród instrumentów SPI

1.1. Foresight
1.2. Ocena rozwoju technologii
1.3. Ewaluacja
1.4. Audyt innowacyjny
1.5. Benchmarking regionalny

Rozdział 2. Benchmarking regionalny – geneza i metodyka

2.1. Metodyka benchmarkingu regionalnego
2.2. Etyka działań benchmarkingowych

Rozdział 3. Rodzaj benchmarkingu a poziom innowacyjnego rozwoju regionu

3.1. Benchmarking wewnętrzny, wynikowy i procesowy
3.2. Benchmarking konkurencyjny, funkcyjny i strategiczny
3.3. Benchmarking globalny, sieciowy i benchlearning

Rozdział 4. Ograniczenia benchmarkingu

4.1. Narodowy oraz europejski wymiar benchmarkingu
4.2. Benchmarking w sektorze publicznym
4.3. Inicjatywy benchmarkingowe podejmowane przez Komisję Europejską oraz kraje członkowskie

Rozdział 5. Możliwości wdrożenia benchmarkingu w praktyce polskich regionów na podstawie rezultatów przeprowadzonego benchmarkingu w zakresie oceny funkcjonowania infrastruktury wsparcia biznesu województwa łódzkiego

5.1. Usługi informacyjne świadczone przez instytucje wsparcia biznesu
5.2. Usługi szkoleniowe świadczone przez instytucje wsparcia biznesu
5.3. Usługi doradczo‑konsultingowe świadczone przez instytucje wsparcia biznesu

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów