Pomiar autonomii organizacyjnej

,
E-ISBN

978-83-68049-03-9

Rok wydania 2023
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 140

 

65,00 

Spis treści


Wstęp

1. Współczesne rozumienie organizacji

1.1. Kluczowe elementy organizacji

1.1.1. Cel nadrzędny

1.1.2. Ludzie

1.1.3. Mechanizmy porządkowania

1.2. Obszary projektowania organizacji w ujęciu systemowym

1.2.1. Strategia

1.2.2. Kultura

1.2.3. Procesy

1.2.4. Struktura

2. Wyzwania otoczenia organizacji

2.1. Zjawisko cyfryzacji

2.1.1. Cyfryzacja a cel nadrzędny organizacji

2.1.2. Cyfryzacja a ludzie w organizacji

2.1.3. Cyfryzacja a mechanizmy porządkowania

2.2. Zjawisko sztucznej inteligencji

2.2.1. Sztuczna inteligencja a cel nadrzędny organizacji

2.2.2. Sztuczna inteligencja a ludzie w organizacji

2.2.3. Sztuczna inteligencja a mechanizmy porządkowania

3. Zjawisko autonomii organizacyjnej

3.1. Potrzeba autonomii organizacyjnej

3.2. Wymiary autonomii organizacyjnej

3.2.1. Wymiar przeznaczenia

3.2.2. Wymiar interakcji

3.2.3. Wymiar kreacji

3.3. Definicja autonomii organizacyjnej

4. Model autonomii organizacyjnej

4.1. Objawy autonomii organizacyjnej

4.1.1. Objawy autonomii strategii

4.1.2. Objawy autonomii kultury

4.1.3. Objawy autonomii procesów

4.1.4. Objawy autonomii struktury

4.1.5. Macierz objawów

4.2. Diament autonomii organizacyjnej

4.2.1. Założenia dotyczące pomiaru autonomii organizacyjnej

4.2.2. Interpretacja wyników pomiaru autonomii stanowiska pracy

4.2.3. Interpretacja wyników pomiaru autonomii poziomów organizacji

4.2.4. Interpretacja wyników pomiaru autonomii organizacyjnej

5. Wyniki badań

5.1. Cel, problem badawczy oraz pytania badawcze

5.2. Postępowanie badawcze

5.3. Prezentacja wyników badań autonomii organizacyjnej badanej populacji

5.3.1. Wyniki pomiaru autonomii dla poziomów organizacji

5.3.2. Wyniki pomiaru autonomii dla całości organizacji

5.3.3. Analiza rzetelności skal narzędzia pomiarowego

Zakończenie

Załącznik: Wartości współczynnika alfa Cronbacha dla poziomów organizacji

Bibliografia

Spis rysunków