Podstawy zarządzania. Wydanie drugie uzupełnione

,
E-ISBN

978-83-65766-85-4

Rok wydania 2023
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 59
Słowa kluczowe systemowy model organizacji,
podstawy zarządzania,
cele,
planowanie,
organizowanie,
kontrolowanie,
struktury organizacyjne,
procesy organizacyjne,
decyzje,
racjonalność,
komunikacja,
równowaga organizacyjna

Skrypt dostępny w wersji elektronicznej. Zakup pełnej wersji pakietu (cz. 1, 2 i 3) wymaga zakupu określonej ilości dostępów skryptu dedykowanej dla studentów (20 dostępów). W takiej sytuacji każda z części jest po 30 zł.

50,00 

Skrypt stanowi zwarte opracowanie obejmujące teksty wprowadzenia teoretycznego, materiały dydaktyczne i metodyczne dedykowane przedmiotowi Podstawy zarządzania.

Poszczególne rozdziały pierwszej części skryptu – służącej jako materiał referencyjny (powtórkowy) dla studentów – obejmują poza warstwą teoretyczną, spis kluczowych pojęć, zalecaną literaturę oraz listę pytań kontrolnych, pozwalających zorientować się studentowi, czy właściwie przyswoił przypisane tematowi treści i czy gotowy jesteś do egzaminu. Cześć druga i trzecia skryptu – dedykowane prowadzącym – obejmują zestaw kompletnych materiałów do zajęć oraz instrukcje (scenariusze) prowadzenia zajęć uzupełnione opisami zadań „domowych” rozliczających pracę własną studentów.

 


I. Cele organizacji
Jolanta Bieńkowska, Ewa Samuel

II. Planowanie–cechy dobrego planu
Jolanta Bieńkowska, Ewa Samuel

III. Organizowanie
Maria Szymankiewicz

IV. Kontrolowanie
Maria Czajkowska-Białkowska, Ewa Samuel

V. Struktury organizacyjne
Małgorzata Kołodziejczak, Olga Samuel-Idzikowska

VI. Procesy w organizacji
Katarzyna Caban-Piaskowska, Małgorzata Kołodziejczak

VII. Systemowy model organizacji i jej otoczenie
Beata Glinkowska-Krauze

VIII. Podejmowanie decyzji w organizacji
Tomasz P. Czapla, Artur Modliński

IX. Komunikacja w organizacji
Magdalena Zalewska-Turzyńska

X. Równowaga organizacyjna
Izabela Bednarska-Wnuk