Koszyk 0

„Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w dobie globalizacji”
pod redakcją Anny Piotrowskiej i Ewy Samuel

ISBN 978-83-65766-70-0
Rok wydania 2021
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 183
Słowa kluczowe Globalizacja, przedsiębiorstwo
Wolny dostępLink

Spis treści:

Wstęp  

Danylo Cherevatskyi, Roman Smirnov
Energy as a stimulus for economic growth: the case of Poland

Adam Dębiński
Faktoring jako alternatywne źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce i na świecie

Svitlana Ishchuk, Yaroslav Kudria
The estimate of trends structure and tendency of the industrial enterprises development based on indicators of operational efficiency (quantitative and qualitative approaches)

Adam Sadowski, Iwona Ziemkiewicz, Ryszard Jędrzejczak
Wrażliwość łańcucha dostaw. Studium przypadku zarządzania projektem IT

Natalia Jurek, Agata Korczyńska
The usage of Artificial Intelligence in business

Beata Kowańska, Dorota Starzyńska
Rozwój bankowości terminalowej w Polsce w latach 2011-2020

Olena Liahovska
Handel zagraniczny wyrobami przemysłu maszynowego Ukrainy: problemy i perspektywy

Agnieszka Olejniczak, Dorota Starzyńska
Wydajność procesu produkcyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży spożywczej

Myroslava Soldak
New path creation of the industrial ecosystem of the mining region through the revitalization of brownfields