Engagement marketingu w komunikacji z klientem pokolenia Z Posted in: Blog

Zmiany zachodzące na rynku w obszarze ewolucji postaw klienta wymagają na firmach podejmowanie działań nie tylko silnie nacechowanych kreatywnością, ale przede wszystkim dających szanse na zaistnienie w jego życiu. Chęć bycia jak najbliżej klienta, towarzyszenia mu w jego codziennym życiu decyduje o sukcesie marek. Wiąże się to z podejściem do klienta opartym na otwartości na jego poglądy i umiejętnością szybkiej reakcji ze strony firmy na jego potrzeby. Obecni klienci, to osoby, które swoje potrzeby zaspokajają…

Continue reading