BIG QUIT Posted in: Blog

Wpis poświęcony będzie zjawisku tzw. Wielkiej Rezygnacji (ang. The Big Quit, The Great Resignation). Przyjmuje się, że A. Klotz jest autorem tego terminu, którym określił on masową i dobrowolną rezygnację z pracy (Lufkin, 2021).

Problem Big Quit przybrał na sile wiosną 2021 w USA. Rezygnacje z pracy osiągnęły tam w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyższy poziom niż przewidywały dotychczasowe trendy. Według Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych tylko w kwietniu br. z pracy odeszły ponad 4 miliony amerykańskich pracowników (czyli około 3 % siły roboczej tego kraju) (Curtis, 2021; Cook, 2021). Trend masowych odejść dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych. Choć z mniejszym natężeniem, to Big Quit obserwuje się też w Australii i w Europie. Potwierdzają to też badania, które przeprowadził Microsoft. Wynika z nich, że obecnie nawet 40% badanych, zatrudnionych na różnych stanowiskach, w różnych sektorach na całym świecie chce zrezygnować z pracy (Microsoft, 2021).

Ten obecny problem rynku pracy dotyczy różnych branż, różnych stanowisk, różnych organizacji. Niektórzy obserwatorzy podkreślają, że Big Quit to reakcja pracowników na pandemię. Stworzyła ona możliwości i pokazała pracownikom możliwe opcje – skłoniła ich do zastanowienia się nad swoimi: karierą, pracą i dotychczasowym życiem oraz priorytetami zawodowymi. Decyzja o rezygnacji z pracy wynika więc nie tylko z szukania lepszych warunków pracy, w tym możliwości łączenia życia zawodowego z pozazawodowym. Pracownicy, podejmując decyzję o rezygnacji, wybierają często albo między dobrym a lepszym miejscem pracy, albo między pozostaniem w niezdrowej i toksycznej organizacji a dalszym przetrwaniem na rynku pracy. Niektórzy pracownicy opuszczają organizacje, bo boją się powrotu do niebezpiecznego miejsca pracy. Niepewność towarzysząca pierwszym etapom pandemii, najpierw stłumiła, a potem masowo wyzwoliła chęć odejścia z pracy. Sytuacji „pomogła” stagnacja płac przy jednoczesnych rosnących kosztach życia (Hsu, 2021; The Great Resignation…; Mutikani, 2021).

Eksperci rynku pracy podkreślają, że nie wiadomo dokładnie, czy pandemia jest jedynym powodem Big Quit. Brakuje dokładnych danych: nie do końca znane są nie tylko skala, ale i faktyczne przyczyny tych masowych ruchów na rynku pracy. Ich zdaniem, może nie być tak wielu odchodzących pracowników, jak nam się wydaje. Znawcy rynku pracy sugerują, że powinniśmy z pewnym sceptycyzmem patrzeć na ogólne uogólnienia na temat Wielkiej Rezygnacji, zarówno jeśli chodzi o jej postrzeganie, jak i jej wpływ na przyszły rynek pracy (Lufkin, 2021; The Great Resignation…; Reinicke, 2021).

Niemniej zjawisko Wielkiej Rezygnacji wywołuje obawy pracodawców. Z dotychczasowych badań wynika, że 73% zarządzających twierdzi, że niedobór siły roboczej i niewykwalifikowanie obecnie zatrudnionych pracowników jest najbardziej prawdopodobnym egzogenicznym problemem, który zakłóci działalność większości organizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy (Lambert, 2021)

Wydaje się, że jednym z rozwiązań tego problemu może być większa elastyczność w kształtowaniu warunków pracy. Czy zatem Wielka Rezygnacja będzie punktem zwrotnym w kierunku tworzenia lepszego świata pracy?

Autor: dr Lena Grzesiak

Bibliografia
• Cohen A. (2021), How to Quit Your Job in the Great Post-Pandemic Resignation Boom, „Bloomberg”, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-10/quit-your-job-how-to-resign-after-covid-pandemic [9.11.2021].
• Cook I. (2021), Who Is Driving the Great Resignation?, https://hbr.org/2021/09/who-is-driving-the-great-resignation [9.11.2021].
• Curtis L. (2021), Why The Big Quit Is Happening And Why Every Boss Should Embrace It, „Forbes”, https://www.forbes.com/sites/lisacurtis/2021/06/30/why-the-big-quit-is-happening-and-why-every-boss-should-embrace-it/?sh=34d3cfdb601c [9.11.2021].
• Hsu A. (2021), As The Pandemic Recedes, Millions Of Workers Are Saying 'I Quit’, https://www.npr.org/2021/06/24/1007914455/as-the-pandemic-recedes-millions-of-workers-are-saying-i-quit?t=1636448806567 [9.11.2021].
• Lambert L. (2021), The Great Resignation is no joke, „Fortune”, https://fortune.com/2021/10/21/the-great-resignation-is-no-joke/ [9.11.2021].
• Lufkin B. (2021), What we’re getting wrong about the 'Great Resignation’, „BBC”, https://www.bbc.com/worklife/article/20211028-what-were-getting-wrong-about-the-great-resignation [9.11.2021].
• Microsoft (2021), The Next Great Disruption Is Hybrid Work—Are We Ready?, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work [9.11.2021].
• Mutikani L. (2021), „U.S. job openings, quits hit record highs in April”, „Reuters”; https://www.reuters.com/business/us-trade-deficit-narrows-april-2021-06-08/ [9.11.2021].
• Reinicke C. (2021), The ‘Great Resignation’ is likely to continue, as 55% of Americans anticipate looking for a new job, „CNBC”, https://www.cnbc.com/2021/08/25/great-resignation-55-percent-are-looking-to-change-jobs-over-the-next-year-.html [9.11.2021].
• The Great Resignation: Why Millions Of Workers Are Quitting, https://www.youtube.com/watch?v=1hKXEEUElO8 [9.11.2021].

« Czterodniowy system pracy jako szansa na zwiększenie efektywności pracowników
Influencer marketing, czyli marketing rekomendacji w życiu marki »