Podstawy zarządzania

,
ISBN 978-83-65766-41-0
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 69
Słowa kluczowe systemowy model organizacji,
podstawy zarządzania,
cele,
planowanie,
organizowanie,
kontrolowanie,
struktury organizacyjne,
procesy organizacyjne,
decyzje,
racjonalność,
komunikacja,
równowaga organizacyjna

Skrypt dostępny w wersji elektronicznej. Zakup pełnej wersji pakietu (cz. 1, 2 i 3) wymaga zakupu określonej ilości dostępów skryptu dedykowanej dla studentów (20 dostępów). W takiej sytuacji każda z części jest po 30 zł.

45,00 

Skrypt stanowi zwarte opracowanie obejmujące teksty wprowadzenia teoretycznego, materiały dydaktyczne i metodyczne dedykowane przedmiotowi Podstawy zarządzania.

Poszczególne rozdziały pierwszej części skryptu – służącej jako materiał referencyjny (powtórkowy) dla studentów – obejmują poza warstwą teoretyczną, spis kluczowych pojęć, zalecaną literaturę oraz listę pytań kontrolnych, pozwalających zorientować się studentowi, czy właściwie przyswoił przypisane tematowi treści i czy gotowy jesteś do egzaminu. Cześć druga i trzecia skryptu – dedykowane prowadzącym – obejmują zestaw kompletnych materiałów do zajęć oraz instrukcje (scenariusze) prowadzenia zajęć uzupełnione opisami zadań „domowych” rozliczających pracę własną studentów.

 


 1. Cele organizacji

Instrukcja dla prowadzącego – (Jolanta Bieńkowska)

Opis ćwiczenia 1.1: Cele dobrze i źle sformułowane.

Opis ćwiczenia 1.4: Budowa drzewa celów dla wybranej firmy.

 1. Planowanie – cechy dobrego planu

Instrukcja dla prowadzącego – (Jolanta Bieńkowska).

Opis ćwiczenia 2.1: Opracowanie planu otwarcia firmy.

Opis ćwiczenia 2.2: Ocena planu zgodnie z wytycznymi.

 1. Organizowanie

Instrukcja dla prowadzącego – (Maria Szymankiewicz)

Opis ćwiczenia 3.1: Organizacja przedsięwzięcia – Studencka pocztówka.

Opis ćwiczenia 3.2: Zaproszenie na wydarzenie na Facebooku.

Opis ćwiczenia 3.3: Targi pracy.

 1. Kontrolowanie

Instrukcja dla prowadzącego – (Maria Czajkowska, Maria Szymankiewicz)

Opis ćwiczenia 4.1: Origami.

Opis ćwiczenia 4.2: Projektowanie systemu kontroli.

 1. Struktury organizacyjne

Instrukcja dla prowadzącego – (Małgorzata Kołodziejczak)

Opis ćwiczenia 5.1: Projektowanie i zmiany struktury organizacyjnej.

Opis ćwiczenia 5.2: Ewolucja struktury organizacyjnej – 3 etapy.

Opis ćwiczenia 5.3: E-Miracles. (studium przypadku)

Opis ćwiczenia 5.4: Zaskoczeni przez rozwój. (studium przypadku)

Opis ćwiczenia 5.5: Kłopoty „Astry”. (studium przypadku)

 1. Procesy w organizacji

Instrukcja dla prowadzącego – (Magdalena Zalewska-Turzyńska, Małgorzata Kołodziejczak)

Opis ćwiczenia 6.1: Książka z biblioteki – analiza procesu.

Opis ćwiczenia 6.2: Artykuł z e-biblioteki – analiza procesu.

 1. Systemowy model organizacji

Instrukcja dla prowadzącego – (Beata Glinkowska-Krauze)

Opis ćwiczenia 7.1: Analiza systemowa organizacji.

Opis ćwiczenia 7.2: Stadnina Koni Huculskich „Mustang”. (studium przypadku)

 1. Podejmowanie decyzji w organizacji

Instrukcja dla prowadzącego – (Olga Samuel-Idzikowska)

Opis ćwiczenia 8.1: Metoda wymuszonych decyzji.

Opis ćwiczenia 8.2: Diagram ryby.

Instrukcja dla prowadzącego – (Olga Samuel-Idzikowska)

Opis ćwiczenia 8.3: Burza mózgów.

Opis ćwiczenia 8.4: Tablica elementów.

Opis ćwiczenia 8.5: Synektyka Gordona.

Opis ćwiczenia 8.6: Kapelusze myślowe Edwarda de Bono.

 1. Komunikacja w organizacji

Instrukcja dla prowadzącego – (Magdalena Zalewska-Turzyńska, Maria Szymankiewicz)

Opis ćwiczenia 9.1: Organizowanie spotkań służbowych – zebranie.

Opis ćwiczenia 9.2: Dylematy etyczne w zarządzaniu. (studium przypadku)

Opis ćwiczenia 9.3: Niepowodzenie Exxon w komunikowaniu się. (studium przypadku)

Opis ćwiczenia 9.4: Sieci komunikacyjne.

Opis ćwiczenia 9.5: Informacja zwrotna.

 1. Równowaga organizacyjna

Instrukcja dla prowadzącego – (Izabela Bednarska-Wnuk)

Opis ćwiczenia 10.1: Diagnoza równowagi organizacyjnej.

Opis ćwiczenia 10.2: Opóźniony balon. (studium przypadku)

Opis ćwiczenia 10.3: Małe jasne. (studium przypadku)

Opis ćwiczenia 10.4: Krzyżówka. (studium przypadku)

 1. Instrukcje do prac pisemnych. (Maria Szymankiewicz, Małgorzata Kołodziejczak)