Podstawy zarządzania

,
ISBN 978-83-65766-42-7
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 91
Słowa kluczowe systemowy model organizacji,
podstawy zarządzania,
cele,
planowanie,
organizowanie,
kontrolowanie,
struktury organizacyjne,
procesy organizacyjne,
decyzje,
racjonalność,
komunikacja,
równowaga organizacyjna

Skrypt dostępny w wersji elektronicznej. Zakup pełnej wersji pakietu (cz. 1, 2 i 3) wymaga zakupu określonej ilości dostępów skryptu dedykowanej dla studentów (20 dostępów). W takiej sytuacji każda z części jest po 30 zł.

45,00 

Skrypt stanowi zwarte opracowanie obejmujące teksty wprowadzenia teoretycznego, materiały dydaktyczne i metodyczne dedykowane przedmiotowi Podstawy zarządzania.

Poszczególne rozdziały pierwszej części skryptu – służącej jako materiał referencyjny (powtórkowy) dla studentów – obejmują poza warstwą teoretyczną, spis kluczowych pojęć, zalecaną literaturę oraz listę pytań kontrolnych, pozwalających zorientować się studentowi, czy właściwie przyswoił przypisane tematowi treści i czy gotowy jesteś do egzaminu. Cześć druga i trzecia skryptu – dedykowane prowadzącym – obejmują zestaw kompletnych materiałów do zajęć oraz instrukcje (scenariusze) prowadzenia zajęć uzupełnione opisami zadań „domowych” rozliczających pracę własną studentów.

 


 1. Cele organizacji

Ćwiczenie 1.1: Cele dobrze i źle sformułowane. (Jolanta Bieńkowska)

Arkusz pracy 1.1 – Cele dobrze i źle sformułowane. (Jolanta Bieńkowska)

Ćwiczenie 1.2: Budowa drzewa celów firmy. (Jolanta Bieńkowska)

Arkusz pracy 1.2 – Drzewo celów 1. (Jolanta Bieńkowska)

Arkusz pracy 1.3 – Drzewo celów 2. (Jolanta Bieńkowska)

 1. Planowanie – cechy dobrego planu

Ćwiczenie 2.1. Opracowanie planu otwarcia firmy. (Jolanta Bieńkowska)

Arkusz pracy 2.1 – Planowanie. (Jolanta Bieńkowska)

Ćwiczenie 2.2. Ocena planu zgodnie z wytycznymi. (Jolanta Bieńkowska)

Arkusz pracy 2.2 – Karta wzajemnej oceny pracy zespołowej. (Jolanta Bieńkowska)

 1. Organizowanie

Ćwiczenie 3.1: Organizacja przedsięwzięcia – Studencka pocztówka. (opracowanie zbiorowe pracowników Katedry)

Arkusz pracy 3.1 – Specyfikacja produktu – Studencka pocztówka. (opracowanie zbiorowe pracowników Katedry)

Ćwiczenie 3.2: Zaproszenie na wydarzenie na Facebooku. (Jolanta Bieńkowska)

Ćwiczenie 3.3 Targi pracy. (Olga Samuel-Idzikowska)

Arkusz pracy 3.2. Harmonogram. (Olga Samuel-Idzikowska)

 1. Kontrolowanie

Ćwiczenie 4.1: Origami. (Jolanta Bieńkowska)

Arkusz pracy 4.1 – Instrukcja origami. (Jolanta Bieńkowska)

Arkusz pracy 4.2 – Instrukcja dla kierownika i obserwatora. (Jolanta Bieńkowska)

Ćwiczenie 4.2: Projektowanie systemu kontroli. (Maria Czajkowska)

Arkusz pracy 4.3 – Projektowanie systemu kontroli. (Maria Czajkowska)

 1. Struktury organizacyjne

Ćwiczenie 5.1: Projektowanie i zmiany struktury organizacyjnej. (Małgorzata Kołodziejczak)

Ćwiczenie 5.2: Ewolucja struktury organizacyjnej – 3 etapy. (Olga Samuel-Idzikowska)

Ćwiczenie 5.3: E-Miracles. (studium przypadku)

Arkusz pracy 5.1 – E-Miracles. (studium przypadku)

Ćwiczenie 5.4: Zaskoczeni przez rozwój. (studium przypadku)

Arkusz pracy 5.2 – Zaskoczeni przez rozwój. (studium przypadku)

Ćwiczenie 5.5: Kłopoty „Astry”. (studium przypadku)

Arkusz pracy 5.3 – Kłopoty „Astry”. (studium przypadku)

 1. Procesy w organizacji

Ćwiczenie 6.1: Książka z biblioteki – analiza procesu. (Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Zalewska-Turzyńska)

Ćwiczenie 6.2: Artykuł z e-biblioteki – analiza procesu. (Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Zalewska-Turzyńska)

Arkusz pracy 6.1 – Charakterystyka cech procesu. (Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Zalewska-Turzyńska)

 1. Systemowy model organizacji

Ćwiczenie 7.1: Analiza systemowa organizacji. (Beata Glinkowska-Krauze)

Arkusz pracy 7.1 – Systemowy model organizacji. (Beata Glinkowska-Krauze)

Arkusz pracy 7.2 – Opis wzajemnych współzależności. (Beata Glinkowska-Krauze)

Ćwiczenie 7.2: Stadnina Koni Huculskich „Mustang”. (studium przypadku)

Arkusz pracy 7.3 – Stadnina Koni Huculskich „Mustang”. (studium przypadku)

 1. Podejmowanie decyzji w organizacji

Ćwiczenie 8.1: Metoda wymuszonych decyzji. (Tomasz Czapla)

Arkusz pracy 8.1 – Wymuszony wybór. (Tomasz Czapla)

Arkusz pracy 8.2 – Specyfikacja samochodów. (Tomasz Czapla)

Ćwiczenie 8.2: Diagram ryby. (Olga Samuel-Idzikowska)

Ćwiczenie 8.3: Burza mózgów. (Olga Samuel-Idzikowska)

Arkusz pracy 8.3 – Kategoryzacja pomysłów. (Olga Samuel-Idzikowska)

Ćwiczenie 8.4: Tablica elementów. (Jolanta Bieńkowska)

Ćwiczenie 8.5: Synektyka Gordona. (Małgorzata Kołodziejczak)

Ćwiczenie 8.6: Kapelusze myślowe Edwarda de Bono. (Maria Szymankiewicz)

Arkusz pracy 8.4 – Instrukcja dla moderatora. (Maria Szymankiewicz)

 1. Komunikacja w organizacji

Ćwiczenie 9.1: Organizowanie spotkań służbowych – zebranie. (Magdalena Zalewska-Turzyńska)

Arkusz pracy 9.1 – Zebranie. (Magdalena Zalewska-Turzyńska)

Ćwiczenie 9.2: Dylematy etyczne w zarządzaniu. (studium przypadku)

Ćwiczenie 9.3: Niepowodzenie Exxon w komunikowaniu się. (studium przypadku)

Arkusz pracy 9.2 – Niepowodzenie Exxon w komunikowaniu się. (studium przypadku)

Ćwiczenie 9.4.: Sieci komunikacyjne.(Olga Samuel-Idzikowska)

Arkusz pracy 9.3. Sieci komunikacyjne. (Olga Samuel-Idzikowska)

Ćwiczenie 9.5. Informacja zwrotna. (Olga Samuel-Idzikowska)

 1. Równowaga organizacyjna

Ćwiczenie 10.1: Diagnoza równowagi organizacyjnej.(Izabela Bednarska-Wnuk)

Arkusz pracy 10.1 – Kwadraty + Instrumenty przywracania równowagi. (Izabela Bednarska-Wnuk)

Ćwiczenie 10.2: Opóźniony balon. (studium przypadku)

Arkusz pracy 10.2 – Opóźniony balon. (studium przypadku)

Ćwiczenie 10.3: Małe jasne. (studium przypadku)

Arkusz pracy 10.3 – Małe jasne. (studium przypadku)

Ćwiczenie 10.4: Krzyżówka. (studium przypadku)

Arkusz pracy 10.4 – Krzyżówka. (studium przypadku)

 1. Instrukcja do prac pisemnych dla studentów. (Maria Szymankiewicz, Małgorzata Kołodziejczak)