„Zostań w domu i czytaj książki (2)” Posted in: Blog

Tym razem wpis poświęcony jest trzem, niestandardowym pozycjom ekonomicznym. Są nimi dwie książki autorstwa futurologa Alvina Tofflera pt. „Szok przyszłości” i „Trzecia fala” oraz ekonomisty Tomasa Sedlacka pt. „Ekonomia dobra i zła”.

Żyjący w latach 1928-2016 Alvin Toffler to amerykański futurolog, socjolog oraz publicysta. Jest autorem publikacji na temat przyszłości świata m.in. „Szok przyszłości” oraz „Trzecia fala” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler; Kundera, 2016, s. 60).

Pierwsza z pozycji jego autorstwa jest już klasyczną (acz oryginalną) lekturą futurystyczną. Autor opisał w niej swoje spojrzenie na to, jak rozwija się świat i w jakim kierunku ten rozwój (jego zdaniem) może pójść. Toffler kieruje uwagę na adaptację człowieka do szybkich zmian cywilizacyjnych oraz na psychologiczne konsekwencje owych przeobrażeń. Biorąc pod uwagę czas, w którym książka została napisana (premiera miała miejsce w roku 1970), zadziwiać może trafność niektórych przewidywań futurologa.

W drugiej pozycji („Trzecia fala”) autora przedstawia historię ewolucji społeczno-gospodarczej, która, jego zdaniem, następowała po sobie „falami”. Choć autor w tej publikacji nie oferuje konkretnych metod przezwyciężenia np. kryzysu, to jej lektura może pomóc szukać odpowiedzi na różne nurtujące pytania związane z dalszym rozwojem świata.

Trzecia proponowana pozycja jest autorstwa Tomáša Sedláčka – czeskiego publicysty oraz ekonomisty. Znany jest on głównie ze swojego opracowania zatytułowanego „Ekonomia dobra i zła”. Ukazuje on w niekonwencjonalny sposób historię myśli ekonomicznej – od sumeryjskiego eposu o Gilgameszu oraz Starego i Nowego Testamentu po współczesność. Walorem tej publikacji jest przystępny język, jasny sposób przekazu, co sprawia, że nie ma ona cech „podręcznikowych”. Autor prezentuje tutaj inne myślenie o ekonomii – uwzględnia kwestie moralności i etyki w ekonomii, nawiązuje do historii oraz filozofii. Zdaniem autora wszystko sprowadza się do ludzkich motywacji.

Lena Grzesiak, lena.grzesiak@uni.lodz.pl

Bibliografia

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler [14.04.2020]
  • Kundera E. (2016), Koncepcja gospodarki nadsymbolicznej Alvina Tofflera, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 7(259), s. 60–69
  • Sedláček T. (2012), Ekonomia dobra i zła : w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
  • Toffler A. (2006), Trzecia Fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
  • Toffler A. (2007), Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
« „Żeby szczęśliwym być…”
Wirus pstrości tulipana »