Kreowanie wizerunku marki przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji marketingowej

ISBN 978-83-946977-2-3
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 158

55,00  20,00 

Niniejsza monografia ma na celu analizę wizerunku marki w odniesieniu do narzędzi, jakie są wykorzystywane do jego kreowania na odpowiednim poziomie, z naciskiem na te najnowocześniejsze. W publikacji zawarto analizę wykorzystania poczynań w obrębie kreowania wizerunków marek, skupiając się przede wszystkim na działaniach, które z punktu widzenia uzyskanych efektów, mogą stanowić inspirację dla innych podmiotów rynku.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, ponieważ zaprezentowano w niej studia literaturowe, które odniesione zostały do praktyki rynkowej, między innymi w postaci efektów obserwacji współuczestniczącej autorki, jak i case studies przygotowanych w oparciu o podejmowane działania wizerunkowe wybranych marek.

Rozważania ujęte w pracy mogą stanowić inspirację do podjęcia działań wizerunkowych opartych o nowe formy komunikacji marketingowej oraz dalsze badania i pogłębione analizy tego tematu.

„Książka dowodzi dużego zaangażowania Autorki w opracowanie nowej pozycji literaturowej na rynku, która będzie prezentować nowoczesne podejście do kreowania wizerunku marki.  Po zapoznaniu się z jej treścią mogę stwierdzić, iż prezentuje ważne i aktualne kwestie”.

dr hab. inż. Grzegorz Szymański

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1.  Wizerunek marki

1.1. Pojęcie wizerunku
1.2. Wizerunek marki
1.3. Rodzaje marek z punktu widzenia postrzegania ich wizerunku
1.4. Wizerunek, tożsamość i osobowość marki – różnice w identyfikowaniu pojęć
1.5. Cykl życia wizerunku
1.6. Typy wizerunku

Rozdział 2.  Zarządzanie wizerunkiem marki

2.1.  Proces kreowania wizerunku firmy
2.2. Zarządzanie wizerunkiem marki
2.3. Pozycjonowanie marki na rynku
2.4. Narzędzia wykorzystywane w kreacji wizerunku

Rozdział 3.  Nowoczesne formy komunikacji marketingowej  w kreowaniu wizerunku marki

3.1. Innowacyjne podejście do kreowania wizerunku firmy
3.2. Inbound marketing jako nowoczesna forma komunikacji z klientem
3.3. Cross media – optymalizacja kanałów marketingowych, media społecznościowe
3.4. Storytelling w kreowaniu wizerunku marek
3.5. Experiential marketing, czyli jak zbudować wizerunek w oparciu o doświadczenia
3.6. Społeczna odpowiedzialność biznesu w służbie wizerunkom marek

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel