Koszyk 0

Danuta Kopycińska, Tomasz Bernat (red.)


Ekonomiczne wyzwania współczesnego świata

E-ISBN978-83-65766-63-2
Rok wydania2020
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron298

Dokonujące się we współczesnym świecie procesy globalizacji i integracji mają istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarek w poszczególnych państwach oraz na ich konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. Stąd też niniejsza publikacja zawiera opracowania poświęcone zarówno tym procesom, jak i funkcjonowaniu gospodarki polskiej w warunkach globalizacji i integracji.


Spis Treści


Wstęp

Część I
Globalizacja i integracja we współczesnym świecie

Urszula Zagóra-Jonszta
Problem bogactwa w myśli merkantylistycznej

Wojciech Pacho
Granica wzrostu sektora publicznego

Henryk Bieniok
Zarządzanie biznesem w warunkach błyskawicznie narastających zagrożeń ekologicznych

Stanisław Swadźba
Globalizacja oraz zmiany jej poziomu w krajach rozwijających się

Marian Noga, Beniamin Noga
Mechanizm rynkowy a polityka strukturalna Unii Europejskiej. Casus wsparcia rozwoju gospodarki kreatywnej

Mariusz Próchniak
Models of capitalism in the Central and Eastern European countries in the area of product market competition. Robustness of the results

Aleksandra Gąsior, Michał Prusinowski
Budowanie pozycji Brand America przez zaangażowanie Baracka Obamy
w wykorzystanie mediów społecznościowych

Iwona Kurzawa, Katarzyna Pieczarka, Paulina Sęk 
Underemployment in selected European Union countries

Adriana Politaj, Andrzej Koza
Basic barriers to the self-employment of disabled people in Poland
and in other countries – results of surveys

Grażyna Węgrzyn
Family-related social benefits vs. women activity rates in the European Union

Część II
Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

Ryszard Barczyk, Joanna Spychała
Narzędzia polityki stabilizacji i ich rola w kształtowaniu wydatków na inwestycje i konsumpcję w Polsce w latach 2000–2018

Michał Sosnowski
Tax optimization in context of activity in the shadow economy

Magdalena Knapińska
Supply of labour and its changes in Poland in 1990-2017

Aleksandra Dudek, Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak
Differences in housing conditions of households in Poland in the light of household budget surveys

Marek Bednarski
Szara strefa w sektorze mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce

Jarosław Karpiński
Zastaw rejestrowy jako sposób zabezpieczenia praw inkorporowanych w obligacjach

Ewa Baranowska-Prokop, Tomasz Sikora
Wybrane strategie konkurowania a wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw wcześnieumiędzynarodowionych

Karolina Sobczyk, Dorota Szałabska, Karolina Jędryszek, Joanna Woźniak-Holecka, Tomasz Holecki, Mateusz Grajek
Rola funduszy unijnych w finansowaniu działalności podmiotów leczniczych w Polsce w latach 2014–2018

Łukasz Kryśkiewicz
Robotyzacja największych gospodarek a zjawisko kartelizacji

Irena Lisowska-Szron
Kreatywność jako determinanta rozwoju gospodarczego regionu w ramach działań nowoczesnych samorządów terytorialnych

Arkadiusz Żabiński
Implementation of the stimulating function in relief for the purchase
of new technologies

Sławomir Czetwertyński
Próba diagnozy zjawiska nieautoryzowanego kopiowania. Wstęp do badań
empirycznych

Izabela Kwil
Konkurencyjność województwa dolnośląskiego na przykładzie enoturystyki 

Maria Forlicz, Tomasz Rólczyński
A portrait of a Polish debtor based on a nationwide survey

Mateusz Janas
Strategie innowacyjne polskich małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do emancypacji zagranicznej