Zarządzanie wartością dla klienta na rynku niszowych usług kulturalnych

ISBN 978-83-946977-5-4
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 168

49,00 

Niniejsza monografia ma na celu prezentację procesu zarządzania wartością dla klienta na rynku kultury. Ukazano w niej istotę wartości dla nabywcy oferowanej przez niszowe podmioty, jakimi są kina studyjne.

Praca ma charakter teoretyczno–empiryczny. Powstała na podstawie analizy treści literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych. Rozważania w niej ujęte mogą być inspiracją do dalszych badań w zakresie partnerstwa w budowaniu wartości dla klienta, a także aplikacyjności zaprezentowanego modelu w innych branżach.

„Podjęcie przez Autorkę problematyki tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości dla klienta w niszowych instytucjach kultury jest świadectwem wyboru tematu ważnego, aktualnego i o dużym potencjale rozwojowym.”

Prof. dr hab. Jacek Otto