Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informacji finansowych w kolejnych fazach cyklu życia

ISBN 978-83-946977-0-9
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 141

56,00 

Celem książki określenie optymalnego zakresu informacyjnego w obszarze finansów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) działających w kolejnych fazach cyklu życia. Dla realizacji  tak sformułowanego celu przyjęto tezę, że zakres informacji finansowej niezbędnej  w zarządzaniu MSP jest zróżnicowany w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i etapu jego rozwoju. W celu weryfikacji tezy przeprowadzono badania jakościowe wśród podmiotów sektora MSP znajdujących się  w kolejnych fazach cyku życia. Badania przedsiębiorstw funkcjonujących w trzech pierwszych fazach cyklu życia: narodzin, wzrostu i stabilizacji przeprowadzono za pomocą wywiadów bezpośrednich; badania potrzeb informacji finansowych w fazach: kryzysu, schyłku i upadłości dokonano za pomocą analizy przypadku wybranego przedsiębiorstwa działającego w warunkach upadłości likwidacyjnej.