Przedsiębiorczość akademicka – procesowe modele tworzenia rozwoju

, ,
ISBN 978-83-65766-49-6
E-ISBN 978-83-65766-56-4
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 214
Słowa kluczowe Przedsiębiorczość, przedsiębiorczość
akademicka, komercjalizacja, model rozwoju, proces przedsiębiorczy, wiedza.

 

60,00 

Przeglądaj listę życzeń

Monografia prezentuje rozważania dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, ściśle związanej z gospodarką nowoczesną, innowacyjną i kreatywną. Dzięki postawom przedsiębiorczym, powstająca na uczelni wiedza naukowa, jest postrzegana nie tylko jako dobro samo w sobie, ale również jako okazja rynkowa i punkt startu do poszukiwania zastosowań komercyjnych.

Autorzy formułują w niej dwie propozycje teoretyczne -procesowe modele tworzenia rozwoju – umożliwiające analizę wpływu wiedzy akademickiej na powstawianie i rozwój przedsięwzięć. Znajdują one potwierdzenie w ramach empirycznej analizy szeregu przypadków przedsiębiorstw tworzonych na bazie wiedzy akademickiej. Pierwszy z modeli umożliwia powiązanie procesu przedsiębiorczego z wykorzystaniem wiedzy akademickiej, ujętej jako czynnik modyfikujący działania przedsiębiorcze, a w szczególności kształtowanie oferty rynkowej oraz konfigurację zasobów w powstającym przedsiębiorstwie. Model drugi odnosi się do procesu rozwoju przedsięwzięć akademickich będącego konsekwencją pozyskiwania, rozwijania i komercjalizacji kolejnych porcji wiedzy. Jest to koncepcja etapów rozwoju tychże przedsięwzięć, w którym uwzględniono konsekwencje procesów komercjalizacji wiedzy akademickiej dla struktury oferty biznesowej oraz sposobu działania przedsięwzięć w dłuższej perspektywie.

 


Spis treści

Wprowadzenie . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 7

Część 1. Przedsiębiorczość akademicka a perspektywa procesowa

  1. Przedsiębiorczość akademicka we współczesnych uwarunkowaniach . . . . . . . . .. . . . . .. . 17
  2. Przedsiębiorczość akademicka w ujęciu procesowym .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

 

Część 2. Ujęcie procesu powstania przedsięwzięcia akademickiego – konsekwencje rodzajów wiedzy w procesie przedsiębiorczym

  1. Powstanie przedsięwzięcia akademickiego a proces przedsiębiorczy .. . . . . . . . . . . . . . . . 71
  2. Wiedza jako czynnik powstania przedsięwzięcia akademickiego – ujęcie procesowe … . 81

 

Część 3. Ujęcie procesu rozwoju przedsięwzięć akademickich – model etapowy

  1. Teoretyczne podstawy modelowania procesów rozwoju przedsięwzięć akademickich . . . 113
  1. Model rozwoju przedsięwzięć akademickich .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187