Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań Tom I

,
ISBN 9788365766281
E-ISBN 9788365766380
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 135
Słowa kluczowe Nauki o zarządzaniu i jakości,
problemy zarządzania,
obszary dokonań przedsiębiorstwa,
marketing,
logistyka,
finanse i rachunkowość

 

63,00 

Współczesne wyzwania stojące przed zarządzaniem generuje otoczenie, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo. Rozważania prowadzone w niniejszej monografii mają charakter interdyscyplinarny, dotyczą z jednej strony zagadnień związanych z naukami o zarządzaniu, z drugiej zaś problemów charakterystycznych dla podejmowania decyzji w sferze finansów przedsiębiorstwa. W praktyce nie jest bowiem możliwe jednoznaczne oddzielenie zarządzania od finansów przedsiębiorstwa. Te dwie sfery dokonań przenikają się, korzystając z jednego zintegrowanego systemu, jakim jest system rachunkowości przedsiębiorstwa. Została ona podzielona na dwie części – część pierwsza ma na celu zakreślenie ram koncepcyjnych dla przedstawionych problemów szczegółowych, drugiej – identyfikacja tych wyzwań dla zarządzania organizacją, jakie pojawiają się na styku logistyki i marketingu oraz zarządzania jej finansami.


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1 – Istota i zakres zainteresowań badawczych nauk o zarządzaniu i jakości

Rozdział 2 – Marketing i logistyka jako subdyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości

Rozdział 3 – Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa a jego system rachunkowości

Rozdział 4 – Techniki marketingu sensorycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział 5 – Logistyka zwrotna w dobie omnichannel – perspektywa handlu detalicznego

Rozdział 6 – Opcje menedżerskie jako szczególny element systemu wynagradzania kadry zarządzającej przedsiębiorstwa

Rozdział 7 – Zarządzanie ryzykiem oszustw i nadużyć gospodarczych w przedsiębiorstwie

Zakończenie