Koszyk 0

Joanna Cewińska, Patrycja Mizera-Pęczek (red.)

Oblicza różnorodności w miejscu pracy

ISBN978-83-65766-10-6
Rok wydania2017
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron174

Abstrakt


Niniejsza monografia to próba wypełnienia luki poznawczej w zakresie różnorodności w miejscu pracy. Jej celem jest przedstawienie rozmaitych właściwości ludzi, które generują problemy w miejscu pracy i niejednokrotnie stanowią wyzwanie dla zarządzających organizacjami. Autorzy poszczególnych rozdziałów skoncentrowali się na wybranych przez siebie aspektach tożsamości człowieka, starając się wykazać potrzebę uwzględnienia opisywanego aspektu w zarządzaniu ludźmi. Podjęte przez autorów tematy pokazują, jak szeroko może być rozumiana różnorodność w miejscu pracy i jakie dylematy generuje takie pojmowanie różnorodności.


Spis Treści


Wstęp

Rozdział 1. Podobieństwa kultur narodowych a zarządzanie różnorodnością. Przykład kultury polskiej i kurdyjskiej – Sihad Khalil, Katarzyna Wojtaszczyk

Rozdział 2. Społeczność LGBTQ w miejscu pracy – wyzwanie dla zarządzania różnorodnością – Joanna Cewińska, Patrycja Mizera‑Pęczek

Rozdział 3. Atrakcyjność fizyczna i wygląd jako aspekty różnorodności pracowników – Anna Krasnova, Izabela Różańska‑Bińczyk

Rozdział 4. Różnorodność religijna w miejscu pracy – Paweł Łuczak, Marzena Syper‑Jędrzejak

Rozdział 5. Różnorodność polityczna a dobro wspólne – Zdzisława Janowska

Rozdział 6. Praktyki zarządzania efektywnością pracy rodzica – Wojciech Ulrych

Rozdział 7. Zróżnicowanie zasobów ludzkich organizacji pod względem aktywności fizycznej – Filip Maszewski, Anna Michałkiewicz

Rozdział 8. Zarządzanie różnorodnością w kontekście zróżnicowania zasobów ludzkich ze względu na stopień uzależnienia od nikotyny – Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk

Rozdział 9. Przeciwdziałanie negatywnym stereotypom zawodowym jako element zarządzania różnorodnością organizacyjną na przykładzie zawodu księgowego – Lena Grzesiak

Rozdział 10. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Justyna Kołodziejczyk

Rozdział 11. Metafora w zarządzaniu różnorodnością – Fausta, kobieta prze do przodu i ma rację – Zdzisław Chmal

Zakończenie

Bibliografia