Wydawnictwo SIZ

Oblicza Różnorodności w miejscu pracy

 

Wstęp

Rozdział 1. Sihad Khalil, Katarzyna Wojtaszczyk, Podobieństwa kultur narodowych a zarządzanie różnorodnością. Przykład kultury polskiej i kurdyjskiej
https://doi.org/10.26396/SIZ65766-10-6-01

Abstract Full Text  

Rozdział 2. Joanna Cewińska, Patrycja Mizera‑Pęczek, Społeczność LGBTQ w miejscu pracy – wyzwanie dla zarządzania różnorodnością
https://doi.org/10.26396/SIZ65766-10-6-02

Abstract Full Text  

Rozdział 3. Anna Krasnova, Izabela Różańska‑Bińczyk, Atrakcyjność fizyczna i wygląd jako aspekty różnorodności pracowników
https://doi.org/10.26396/SIZ65766-10-6-03

Abstract Full Text  

Rozdział 4. Paweł Łuczak, Marzena Syper‑Jędrzejak, Różnorodność religijna w miejscu pracy
https://doi.org/10.26396/SIZ65766-10-6-04

Abstract Full Text  

Rozdział 5. Zdzisława Janowska, Różnorodność polityczna a dobro wspólne
https://doi.org/10.26396/SIZ65766-10-6-05

Abstract Full Text  

Rozdział 6. Wojciech Ulrych, Praktyki zarządzania efektywnością pracy rodzica
https://doi.org/10.26396/SIZ65766-10-6-06

Abstract Full Text  

Rozdział 7. Filip Maszewski, Anna Michałkiewicz, Zróżnicowanie zasobów ludzkich organizacji pod względem aktywności fizycznej
https://doi.org/10.26396/SIZ65766-10-6-07

Abstract Full Text  

Rozdział 8. Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk, Zarządzanie różnorodnością w kontekście zróżnicowania zasobów ludzkich ze względu na stopień uzależnienia od nikotyny
https://doi.org/10.26396/SIZ65766-10-6-08

Abstract Full Text  

Rozdział 9. Lena Grzesiak, Przeciwdziałanie negatywnym stereotypom zawodowym jako element zarządzania różnorodnością organizacyjną na przykładzie zawodu księgowego
https://doi.org/10.26396/SIZ65766-10-6-09

Abstract Full Text  

Rozdział 10. Justyna Kołodziejczyk, Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
https://doi.org/10.26396/SIZ65766-10-6-10

Abstract Full Text  

Rozdział 11. Zdzisław Chmal, Metafora w zarządzaniu różnorodnością – Fausta, kobieta prze do przodu i ma rację
https://doi.org/10.26396/SIZ65766-10-6-11

Abstract Full Text  

 

Zakończenie

Bibliografia