Koszyk 0

Anna Piotrowska (red.)

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W DOBIE GLOBALNYCH PROBLEMÓW

ISBN978-83-65766-35-9
Rok wydania2020
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron150
Wolny dostępLink

Okres pandemii COVID-19 okazał się niezwykle trudny dla większości przedsiębiorstw, spośród których najbardziej ucierpiały te, których działalność opiera się na bezpośrednich kontaktach z klientami lub których funkcjonowanie uzależnione jest od łańcuchów dostaw i kontaktów z zagranicą. Dla większości przedsiębiorców czas obostrzeń i ograniczeń wiąże się z wysokim poziomem stresu i niepewności, wynikającego z chęci zapewnienia ciągłości funkcjonowania swoich firm. Dlatego chcąc zmaksymalizować swoje szanse na przetrwanie, nie mówiąc już o sukcesie, przedsiębiorstwa zmuszone są wprowadzić znaczące zmiany.
Celem monografii jest analiza wybranych zagadnień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem w dobie globalnych problemów, związanych z problematyką finansowania działalności podmiotów gospodarczych, adaptacją strategii oraz nowego sposobu prowadzenia działalności w erze COVID-19.
Niniejsza publikacja stanowi zbiór tekstów autorstwa studentów, doktorantów i pracowników naukowych, powstałych w wyniku chęci upowszechnienia wyników badań przeprowadzonych w ramach poszerzania swojej wiedzy i zainteresowań na temat przedsiębiorczości, zarządzania oraz finansów i rachunkowości, jak również z potrzeby podzielenia się swoimi spostrzeżeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w dobie ostatnich problemów na świecie.


Redaktor

Anna Piotrowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

Autorzy
Piotr Augustyniak, Dmytro Babukhin, Bożena Czerkawska, Adam Dębiński, Agnieszka Drzazga, Emilian Gwiaździński, Justyna Jakubowska, Adrianna Jaśkowiak, Marcin Jaworski, Marta Kędzia, Liudmyla Koval, Pavlo Kvasnii, Aleksy Lipiński, Bartłomiej Lisowski, Olena Lyakhovska, Viktoriia Lysa, Agnieszka Olejniczak, Iryna Paslavska, Andriy Pekhnyk, Iryna Snovydovych, Lyubomyr Sozanskyy, Monika Strzelecka, Agnieszka Waleniak,Zoryna Yurynets,  Daria Zawalska

Recenzja naukowa
dr Monika Fabińska, dr hab. Paweł Głodek, dr Sławomir Jędrzejewski, dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ, dr Ivanna Myshchyshyn, dr doc. Andriy Pekhnyk, mgr Anna Piotrowska, dr Magdalena Ratalewska, dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ, dr Dorota Starzyńska, prof. Zoryna Yurynets

Projekt typograficzny, skład i łamanie
Katarzyna Ciach

Redakcja językowo‑stylistyczna i techniczna
Katarzyna Ciach

Projekt okładki
Amelia Piotrowska Flamid Design
Kamil Dura

© Copyright by the Authors
© Copyright for this edition by Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020

Wszelkie prawa zastrzeżone
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucje, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła. Niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych

ISBN: 978-83-65766-35-9


Spis Treści

Wstęp
Część I
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w obliczu kryzysu

Nr 1 Agnieszka Olejniczak
Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie sektora handlu hurtowego w Polsce

Nr 2 Daria Zawalska
Instrumenty wspomagania MŚP oferowane przez polskie izby przemysłowo – handlowe

Nr 3 Adrianna Jaśkowiak, Bartłomiej Lisowski
Globalizacja a ujednolicenie sprawozdania finansowego dla mikro i małych przedsiębiorstw

Nr 4 Adrianna Jaśkowiak
Powszechność stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej przez mikro i małe spółki z o.o

Nr 5 Monika Strzelecka, Piotr Augustyniak
The micromobility sector and transportation services in the times of the pandemic of COVID-19 in Poland

Nr 6 Emilian Gwiaździński
Gotowość cyfrowa organizacji w czasach pandemii COVID-19

Nr 7 Andriy Pekhnyk, Dmytro Babukhin
Crisis management theories as an instument of COVID-19 crisis solution

Nr 8 Marta Kędzia
Zarządzanie międzynarodowymi partnerstwami strategicznymi w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19


Część II
Wpływ otoczenia na funkcjonowanie współczesnych organizacji

Nr 9 Justyna Jakubowska, Aleksy Lipiński
Polski e-konsument i jego zachowania nabywcze

Nr 10 Marcin Jaworski
Employer branding jako ogniwo łączące biznes i społeczeństwo

Nr 11 Adam Dębiński
Alternatywne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego

Nr 12 Bożena Czerkawska
Specyfika funkcjonowania podmiotów trzeciego sektora w Polsce – desk research

Nr 13 Agnieszka Drzazga
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce

Nr 14 Agnieszka Waleniak
Konwersja i harmonizacja informacji w procesie ich adaptacji do potrzeb menedżerów w zakładzie komunalnym przetwarzania odpadów

Nr 15 Bożena Czerkawska, Agnieszka Drzazga
Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych na obszarach wiejskich w Polsce i Kanadzie – analiza komparatywna

Część III
Kierunki rozwoju inwestycji i przemysłu na Ukrainie

Nr 16 Iryna Paslavska, Pavlo Kvasnii, Viktoriia Lysa
Analysis and modelling of the foreign direct investment impact on the economy of Ukraine

Nr 17 Lyubomyr Sozanskyy, Liudmyla Koval
Comparison analysis of woodworking industry trade trends in Ukraine and EU Countries

Nr 18 Zoryna Yurynets, Iryna Snovydovych
Development of higher education within the competence approach

Nr 19 Olena Lyakhovska
Handel zagraniczny Ukrainy produktami mleczarskimi: ogólnacharakterystyka i struktura geograficzna