Koszyk 0

Renata Lisowska, Adrianna Jaśkowiak (red.)

Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem

ISBN978‐83‐65766‐18‐2
Rok wydania2018
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron210
Wolny dostępLink

Spis Treści


Wstęp

Część I
Wyzwania i dylematy współczesnych przedsiębiorstw

Kamil Podsiadły
Nowy trend dojrzałego outsourcingu – outsourcing online

Karina Skrabulska
Zarządzanie absencją pracowniczą w Polsce

Jarosław Gumienny
Wynalazczość i innowacyjność w kontekście zmian gospodarczych

Edyta Guderska
Analiza podstawowych wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących gospodarki krajów, które w latach 2004–2017 przyjęły walutę euro oraz Polski

Anna Piotrowska
Zastosowanie biznesowego modelu canvas w kontekście zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem

Agnieszka Drzazga
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bożena Czerkawska
Ocena wpływu wykorzystania wsparcia osób bezrobotnych z Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wybranych regionach Polski w latach 2007–2013

Paula Stępień
Media społecznościowe a kreowanie wizerunku firmy

Jagoda Ochocka
Fenomen AliExpress – studium przypadku chińskiego giganta w Polsce

Część II
Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o jednostce gospodarczej

Paulina Binas
Kontynuacja działalności a sprawozdanie finansowe

Marlena Urbaszek
Jakość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek z sektora MŚP w Polsce

Kamil Karolak
Sposoby zniekształcania i fałszowania sprawozdań finansowych – ich wpływ na sprawozdanie finansowe i metody ich wykrywania

Adrianna Jaśkowiak
Zakres i użyteczność informacji płynących z rachunku zysków i strat jednostki mikro

Ewa Bartnicka
Sprawozdawczość finansowa w organizacjach publicznych w końcu XIX wieku

Paulina Kuzaj
Środki trwałe i ich amortyzacja według ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej